Institutsionaalse akrediteerimise uus periood (alates 2018)

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on aastatel 2012 – 2016 läbi viinud kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise  12 rakenduskõrgkoolis ja 5 ülikoolis. EKKA on algatanud arutelu hindamise uue perioodi väljatöötamiseks. Allpool leiate aruelu taustaks olevad materjalid.