Institutsionaalse akrediteerimise hindamisotsused ja aruanded

Worthy of recognition Tunnustust vääriv

Ülikoolid

   Eesti Kunstiakadeemia

Hindamisnõukogu otsus 2017-2024
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

   Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Hindamisnõukogu otsus 2017-2024
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

   Tartu Ülikool

Worthy of recognition rahaliste vahendite ja taristu juhtimine

Hindamisnõukogu otsus 2015-2022
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Tallinna Tehnikaülikool

Hindamisnõukogu otsus 2015-2022
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Tallinna Ülikool

Hindamisnõukogu otsus 2014-2021
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Estonian Business School

Hindamisnõukogu otsus 2013-2020
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Eesti Maaülikool

Hindamisnõukogu otsus 2012-2019
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

Rakenduskõrgkoolid

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Hindamisnõukogu otsus
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne
2016-2023

 Tartu Kõrgem Kunstikool
Worthy of recognition Kõrgkooli tegevus ühiskonna teenimise valdkonnas

Hindamisnõukogu otsus
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne
 2016-2023

 Euroakadeemia

Hindamisnõukogu otsus 2015-2018
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Tallinna Tehnikakõrgkool

Worthy of recognition õppekavaarendus

Hindamisnõukogu otsus 2015-2022
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Hindamisnõukogu otsus 2015-2018
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Hindamisnõukogu otsus 2014-2021
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

*Seatud kõrvaltingimus on täidetud

Hindamisnõukogu otsus 2014-2021
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Eesti Lennuakadeemia

*Seatud kõrvaltingimus on täidetud

Hindamisnõukogu otsus 2014-2021
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Hindamisnõukogu otsus 2013-2020
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Worthy of recognition Kõrgkooli tegevus ühiskonna teenimise valdkonnas

Hindamisnõukogu otsus 2013-2020
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Worthy of recognitionKõrgkooli juhtimine

Hindamisnõukogu otsus 2013-2020
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne

  Sisekaitseakadeemia

Worthy of recognitionKõrgkooli juhtimine; tegevused ühiskonna teenimise valdkonnas

*Seatud kõrvaltingimused on täidetud

Hindamisnõukogu otsus 2012, 2013 2012-2019
Eneseanalüüsi aruanne
Hindamiskomisjoni aruanne