Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Tegu on tagasisidestava hindamisega, kus rahvusvaheline hindamiskomisjon analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Vaata ka:

Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk Mida juhid peaksid teadma (2015)

Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte (2014)

Institutsionaalse akrediteerimise järelseminar (05.12.2014)

Institutsionaalset akrediteerimist reguleerivad dokumendid

Alajaotusest EKKA -> Regulatsioonid -> Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid

  • Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord
  • Institutsionaalse akrediteerimise juhend

Alajaotusest EKKA -> Kõrgharidus -> Hindamiseksperdi meelespea

  • Suunised hindajatele: institutsionaalne akrediteerimine