Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale.

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Eestis viib institutsionaalset akrediteerimist kõrghariduse omandamist võimaldavates õppeasutustes läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.

Riigikogus on 21.10.2010 vastu võetud ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus, mis käsitleb muuhulgas ka institutsionaalset akrediteerimist.

 

Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord.

Hindamisvorm

 

 

Facebook

SA Archimedes, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur | Toompuiestee 30, Tallinn 10149 | ekka@archimedes.ee | Tel: +372 640 0455     

Edicy. Tee ise koduleht!