Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid

Kõrghariduse valdkonna õigusaktid ja dokumendid

Kõrgharidusseadus (kehtiv alates 01.09.19)

Ülikooliseadus (kehtiv kuni 31.08.19)

Rakenduskõrgkooli seadus

Erakooliseadus

Eesti Kunstiakadeemia seadus

Eesti Maaülikooli seadus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

Tallinna Tehnikaülikooli seadus

Tallinna Ülikooli seadus

Tartu Ülikooli seadus

Kõrgharidusstandard 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Kõrgharidusstrateegia 2006–2015

Õpetajate koolituse raamnõuded

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded

Kõrghariduse valdkonna uuringud, analüüsid ja statistika

HaridusSILM

 

Kõrghariduse hindamise juhendid ja korrad

Temaatiline hindamine

Temaatilise hindamise juhend (kinnitatud 27.04.2020)

Üleminekuhindamine

Üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord (muudetud 11.11.2016)

Üleminekuhindamise hindamiskülastuse korraldamise juhend kõrgkoolile

Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalse akrediteerimise juhend (kinnitatud 02.02.2018)

Institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi juhend kõrgkoolidele (2019)

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel (muudetud 05.01.2018)

Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord (muudetud 05.01.2018)

Õppekavagrupi esmahindamine

Õppekavagrupi esmahindamise juhend (muudetud 29.09.2017)

Ühisõppekava hindamine

Ühisõppekava hindamise juhend (muudetud 18.06.2015)

Rahvusvahelised dokumendid

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015. aasta väljaanne)

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised (2015)