Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid

Kõrghariduse valdkonna õigusaktid ja dokumendid

Ülikooliseadus

Rakenduskõrgkooli seadus

Erakooliseadus

Kõrgharidusstandard 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Kõrgharidusstrateegia 2006-2015

Õpetajate koolituse raamnõuded

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded

Kõrghariduse valdkonna uuringud, analüüsid ja statistika

HaridusSILM

 

Kõrghariduse hindamise juhendid ja korrad

Üleminekuhindamine

Üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord (viimati muudetud 11.11.2016)

Üleminekuhindamise hindamiskülastuse korraldamise juhend kõrgkoolile

Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord (viimati muudetud 11.11.2016)

Institutsionaalse akrediteerimise juhend (kinnitatud 02.02.2018)

Institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi juhend kõrgkoolidele (2019)

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel (viimati muudetud 05.01.2018)

Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord (muudetud 05.01.2018)

Õppekavagrupi esmahindamine

Õppekavagrupi esmahindamise juhend (viimati muudetud 29.09.2017)

Ühisõppekava hindamine

Ühisõppekava hindamise juhend (viimati muudetud 18.06.2015)

Rahvusvahelised dokumendid

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015 a. väljaanne)

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised (2015)