Kõrghariduse hindamisnõukogu

EKKA juurde kuuluvad Kõrghariduse hindamisnõukogu ja Kutsehariduse hindamisnõukogu

Kõrghariduse hindamisnõukogu:

  • kinnitab Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja regulatsioonid
  • kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded
  • langetab otsused kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja nende õppekavagruppide kvaliteedi hindamise osas
  • teeb üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise raames ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppeasutusele õppe läbiviimise õiguse andmise kohta ja annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile uues õppekavagrupis õppe käivitamisel
  • kooskõlastab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri arengukava ja tegevuse aastaplaani

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogusse kuuluvad eksperdid kõrghariduse ja kõrghariduse kvaliteedikindlustuse valdkonnast. Hindamisnõukogus on igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert.

Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses sõltumatu, ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve. Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Sihtasutuse Archimedes nõukogu. Nõukogu liikme maksimaalne ametiaeg on kuus aastat.

Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseis

Heidi Alasepp Ida- Tallinna Keskhaigla taastusravi kliiniku juhataja
Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikooli professor – hindamisnõukogu esimees, eve.eisenschmidt@archimedes.ee
Anneli Entson Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Paavo Kaimre Eesti Maaülikooli dotsent
Maaja-Katrin Kerem SA Kutsekoda juhatuse liige
Birute Klaas-Lang Tartu Ülikooli professor
Ülar Mark Diplomeeritud arhitekt
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teemajuht
Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikooli professor – hindamisnõukogu aseesimees
Gunnar Piho Tallinna Tehnikaülikooli dotsent
Tiit Roosmaa Tartu Ülikooli külalisdotsent
Peeter Selg Tallinna Ülikooli professor
Marge Vaikjärv Tartu Ülikooli üliõpilane

 

Hindamisnõukogu sekretär on Hillar Bauman.