Kõrghariduse hindamisnõukogu

EKKA juurde kuuluvad Kõrghariduse hindamisnõukogu ja Kutsehariduse hindamisnõukogu

Kõrghariduse hindamisnõukogu:

  • kinnitab Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja regulatsioonid
  • kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded
  • langetab otsused kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja nende õppekavagruppide kvaliteedi hindamise osas
  • teeb üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise raames ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppeasutusele õppe läbiviimise õiguse andmise kohta ja annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile uues õppekavagrupis õppe käivitamisel
  • kooskõlastab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri arengukava ja tegevuse aastaplaani

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogusse kuuluvad eksperdid kõrghariduse ja kõrghariduse kvaliteedikindlustuse valdkonnast. Hindamisnõukogus on igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert.

Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses sõltumatu, ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve. Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Sihtasutuse Archimedes nõukogu. Nõukogu liikme maksimaalne ametiaeg on kuus aastat.

Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseis

Tõnu Meidla (esimees)  Tartu Ülikooli professor
Maaja-Katrin Kerem (aseesimees) SA Kutsekoda, juhatuse liige
Ain Aaviksoo Sotsiaalministeeriumi asekantsler
Krista Jaakson Tartu Ülikooli teadur, Majandusteaduskonna õppeprodekaan
Kadri Karp Eesti Maaülikooli professor
Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikooli professor, Mehaanikateaduskonna dekaan
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikooli dotsent
Jaanus Pöial Eesti Infotehnoloogia Kolledži dotsent
Katrina Koppel European Student Union
Liina Siib Eesti Kunstiakadeemia professor
Ants Sild Baltic Computer Systems juhataja
Alari Purju Tallinna Tehnikaülikooli professor

 

Hindamisnõukogu sekretär on Hillar Bauman.

Kõrghariduse hindamisnõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

Hindamisnõukogu moodustamise kord (viimati muudetud 10.06.2015)

Hindamisnõukogu töökord (viimati muudetud 25.03.2015)