Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI INFOJUHI leidmiseks

Infojuht planeerib ja koordineerib kõrghariduse ja kutseõppe kvaliteedihindamisega seotud teabe kogumist, töötlemist, levitamist ja säilitamist.

Ootused kandidaadile:

–       kõrgharidus infotehnoloogia või infojuhtimise valdkonnas;

–       info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste tundmine ja oskus kasutada neid sihtgrupi infovajaduste rahuldamiseks;

–       kogemus veebi loomisel ja arusaam Interneti arengusuundadest;

–       projektijuhtimise kogemus;

–       süsteemne mõtlemine;

–       algatusvõime ja loovus;

–       hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas;

–       suutlikkus kriitiliselt mõelda ning probleeme lahendada;

–       oskus iseseisvalt töötada;

–       stressi- ja kriitikataluvus;

–       väga hea eesti ja inglise keele kirjalik oskus.
Pakume:

–        eneseteostusvõimalust riigile olulises valdkonnas;

–        huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ja muutuvas organisatsioonis;

–        mitmekesiseid enesetäiendusvõimalusi;

–        meeldivat töökeskkonda professionaalses meeskonnas;

–        konkurentsivõimelist töötasu.

Konkursist osavõtuks palume saata motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 8. novembriks e-posti aadressil personal@archimedes.eemärgusõnaga „infojuht”.

Lisainfo:
Tiia Bach
Tel: 640 0455
tiia.bach@archimedes.ee