Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri HINDAMISNÕUKOGU liikme kohale tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.

Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonda kuuluvad tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupid.

Esitamiskirjale lisatakse:

 

 

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
 • kandidaadi CV.

Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 2. veebruar 2014. a.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 

 • kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
 • juhtimis- või arendustöö alane kogemus
 • rahvusvahelise koostöö kogemus
 • senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
 • kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus
 • soovitav on varasem kõrghariduse hindamise kogemus ja kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine.

 

Hindamisnõukogu liige

 

 • on oma tegevuses sõltumatu
 • ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve
 • kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist.

Hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik.

Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget. Kuna Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist on Hindamisnõukogus juba kaks liiget, siis esitatav kandidaat ei tohi olla töölepinguga seotud nimetatud ülikoolidega.

 Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad 2.  veebruaril 2015.a.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  2. veebruariks 2014. a.

aadressil Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressilhillar.bauman@archimedes.ee.

Lisainfo e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee

või Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kodulehelhttp://www.ekka.archimedes.ee/hindamisnoukogu

 .