SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2014. aastal akrediteeritavates õppekavarühmades:

  • TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS

  • EHITUS

  • LOGISTIKA

  • TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE

  • TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS

  • ILUTEENINDUS

  • TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED

  • AIANDUS

  • KESKKONNAKAITSE

  • MERENDUS

Kandideerima on oodatud
TÖÖANDJATE ESINDAJAD vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest hindamiskomisjonid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

hindamiskomisjonide koolitus (veebruar 2014), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine. 

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate kooli õppekavarühmade arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 12. detsembriks 2013 sooviavaldusSIIN

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee;  EKKA kodulehelt www.ekka.archimedes.ee
Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator
marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423