Konkurss üleminekuhindamise kordushindamiste ekspertide leidmiseks

2013.a esimsel poolaastal toimuvad kordushindamised järgmistes kõrgkoolides ja õppekavagruppides:

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
Arhitektuur ja ehitus Tallinna Tehnikaülikool RKH
Tallinna Tehnikakõrgkool RKH
Humanitaaria Tallinna Ülikool DOK
Füüsikalised loodusteadused Tallinna Ülikool BAK
Tallinna Ülikool MAG
Informaatika ja infotehnoloogia Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RKH
Keeled ja kultuurid Tartu Ülikool RKH
Kunstid Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RKH
Tallinna Ülikool RKH
Tartu Ülikool BAK
Tartu Ülikool MAG
Muusika ja teatrikunst Tartu Ülikool MAG
Tehnika, tootmine ja tehnoloogia Eesti Maaülikool DOK
Võrumaa Kutsehariduskeskus RKH
Õigus Tallinna Majanduskool RKH
Ärindus ja haldus Eesti-Ameerika Äriakadeemia RKH
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor MAG
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia MAG

 

Sellega seoses otsib EKKA eksperte hindamiskomisjonidesse, mis moodustatakse iga õppekavagrupi eripärast lähtuvalt. Hindamiskomisjonid on 5-liikmelised. Komisjoni kuulub 4 avaliku konkursi tulemusel valitud liiget, sh 1 kandideerimise hetkel üliõpilase staatuses olev üliõpilasesindaja, ning 1 EKKA hindamisnõukogu liige.

Hindamiskomisjoni liikmele esitatavad nõuded:

– hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;

– hindamiskomijoni liige kinnitab allkirjaga talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise kohustust ja huvide konflikti puudumist;

– hindamiskomisjoni liige tunneb kõrgharidussüsteemi toimimist ja seda reguleerivaid õigusakte, on kursis Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiatega;

– hindamiskomisjoni liikmel (va üliõpilane) on varasem juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus vastava õppekavagrupiga seotud valdkonnas ja/või ekspert on läbinud kvaliteedi välishindamise alase koolituse ning omab kõrghariduse välishindamise alast kogemust;

– hindamiskomisjoni liige (va üliõpilane) omab soovitavalt kõrgkoolis õpetamise või juhendamise kogemust.

Kandideerimiseks palume täita sooviavalduse vorm hiljemalt 21. detsembriks.

Lisainfo:

Hillar Bauman

hillar.bauman@archimedes.ee

tel 640 0458