Avatud on hange koolituskonsultantide leidmiseks

Kutsume osalema Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri  poolt korraldatud lihtsustatud menetlusega hankes “Koolituskonsultantide leidmine kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises 2014 osalevate õppeasutuste õppekavarühmade  praktiliste koolituste läbiviimiseks”.

Konsultantide pakkumusi ootame kuni 09. detsembrini 2013 (kell 17.00), mis kehtib ka postitemplile.

Nõutavad dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatuna  e-postile:ekka@archimedes.ee

või kirjalikult paberkandjal (1 originaal ja 2 koopiat) EKKA aadressil:

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur

Toompuiestee 30

10149 Tallinn

Hanke dokumendid:

Pakkumiskutse (02.12.2013)

Avaldus

CV

 

Lisainfo:

Marge Kroonmäe

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisekspert/programmi koordinaator

+372 6400456

+372 5078423

marge.kroonmae@archimedes.ee

http://www.ekka.archimedes.ee/