Kandideeri täienduskoolituse õppekavade ja õppe läbiviimise hindamise eksperdiks, täites alloleva vormi.

Ees- ja perekonnanimi *

Telefon *

Meiliaadress *

Haridus *

Vastan ühele või mõlemale alljärgnevatest nõuetest: *
 a) olen erialaspetsialist ühes (või mitmes) järgmises valdkonnas: juuksuritöö ja iluteenindus, teraapia ja taastusravi, sotsiaaltöö ja nõustamine, arvutikasutus, isikuareng ning juhtimine ja haldus (ettevõtlus) b) oman varasemat kogemust õppekavade koostamise, arendamise või hindamise alal

Kui märkisite variandi a), siis millise või milliste valdkondade erialaspetsialist olete?
 a) juuksuritöö ja iluteenindus b) teraapia ja taastusravi c) sotsiaaltöö ja nõustamine d) isikuareng e) arvutikasutus f) juhtimine ja haldus (ettevõtlus)

Töökogemus (viimased 5 aastat) *

Kogemus õppekavade koostamise, arendamise või hindamise alal *

Kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas (kui on)

Koolituste läbiviimise kogemus viimase 5 aasta jooksul ühes (või mitmes) järgmistest valdkondadest: juuksuritöö ja iluteenindus, teraapia ja taastusravi, sotsiaaltöö ja nõustamine, arvutikasutus, isikuareng ning juhtimine ja haldus: ettevõtlus (kui on)

Kutsestandardite väljatöötamise või kutsekomisjonide/hindamiskomisjonide töös osalemise kogemus (kui on)

Vene keele oskus *

Muu info, mida peate vajalikuks oma kandidatuurile lisada (täiendavad oskused, teadmised, kogemused jms)

Kinnitan, et ei ole Töötukassa koolituspartneriks oleva asutuse juht ega koolitusjuht *
 Jah