Uudised

09.06.2018 Kutsekoolide arendusjuhid õppisid Ungari kogemusest

EKKA korraldas 6.-7. juunil kogemusseminari, kus tutvuti Ungari kutsekoolide sisehindamise süsteemiga ja õpiti parendustegevuste kavandamist. Seminari viis läbi Katalin Molnárné Stadler Ungarist, kes on kauaaegne EQAVET juhtkomitee liige ja Ungari haridusasutuste sisehindamise ekspert ning kogenud koolitaja. Aruteludes võrreldi sisehindamise toimimist ja selle toetamist Ungari kutseõppes ja meie koolides. Tõdeti, et ka meie koolidele oleksid toeks…

08.06.2018 EKKA otsib tõlkijat

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat, kes valdab hariduse valdkonna terminoloogiat nii eesti kui inglise keeles ning kellel on eelistatavalt varasem kogemus hariduse valdkonna tekstide tõlkimisel eesti keelest inglise keelde. Tõlkija ülesandeks on EKKA töödokumentide (nt hindamisotsused, kodulehe tekstid, regulatsioonid jms) tõlkimine ja toimetamine. Orienteeruv tõlkemaht aastas on 500 lk.…

01.06.2018 EKKA võtab tööle täienduskoolituse hindamisjuhi ja -koordinaatori

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes vahel sõlmitud halduslepingu alusel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) ülesanne aastatel 2018-2019 välja töötada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise kontseptsioon ning läbi viia piloothindamised. EKKA kutsub oma tegusasse meeskonda inimesi, keda huvitab täienduskoolituse valdkonna edendamine ning kuulutab välja konkursi HINDAMISJUHI ja HINDAMISKOORDINAATORI ametikohtadele Hindamisjuhi põhiülesanne on EKKA arendustegevuste juhtimine…

22.05.2018 Kevadkonverents vaadatav ka veebis

Head kõrgharidushuvilised Kuna kõik soovijad ei mahtunud konverentsile osalema, otsustasime konverentsi ennelõunase osa teha kõigile huvilistele kättesaadavaks veebi vahendusel. Vt konverentsi kava.      

12.05.2018 Kõrghariduse kevadkonverents läheneb – pisut lisainfot

  Hea kõrgharidusvaldkonna kolleeeg 24. mail toimuv kõrghariduse kevadkonverents läheneb. Meil on suur hea meel näha, et huvi konverentsi teemade vastu on suur! Lisasime konverentsi kava juurde paralleeldiskussioonidel kõlavate ettekannete annotatsioonid, tutvuge kavaga lehel http://ekka.archimedes.ee/korghariduse-kevadkonverents-muutuste-tuuled-2018/. Meeldetuletuseks osalejatele, et konverents toimub Tallinnas hotellis Europa aadressil Paadi 5. Autoga saabujatel on võimalik jätta auto hotelli kõrval asuvasse Europargi parklasse, seal…

30.04.2018 EKKA võõrustas kolleege Aserbaidžaanist

23.-27. aprillil võttis EKKA vastu külalisi Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskusest (Accreditation and Nostrification Office under the Ministry of Education of Azerbaijan), kelle õppevisiidi eesmärgiks oli tutvuda kutseõppe akrediteerimissüsteemiga Eestis. Väliskülalised tundsid huvi kutseõppe akrediteerimise tegevuste, hindamisnõuete ja osapoolte rollide vastu Eestis, et saadud kogemuse toel luua sarnane süsteem Aserbaidžaani kutseõppe kvaliteedi hindamiseks. Külaskäigul Tööandjate Majja kõneleti tööandjate…