Uudised

30.04.2018 EKKA võõrustas kolleege Aserbaidžaanist

23.-27. aprillil võttis EKKA vastu külalisi Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskusest (Accreditation and Nostrification Office under the Ministry of Education of Azerbaijan), kelle õppevisiidi eesmärgiks oli tutvuda kutseõppe akrediteerimissüsteemiga Eestis. Väliskülalised tundsid huvi kutseõppe akrediteerimise tegevuste, hindamisnõuete ja osapoolte rollide vastu Eestis, et saadud kogemuse toel luua sarnane süsteem Aserbaidžaani kutseõppe kvaliteedi hindamiseks. Külaskäigul Tööandjate Majja kõneleti tööandjate…

24.04.2018 Muljeid ENQA foorumilt Zaragozas

19.-20. aprillil toimunud Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA foorumil Zaragozas võtsid organisatsiooni liikmed üksmeelselt vastu otsuse, et lisaks kvaliteediagentuuride regulaarsele hindamisele tuleb käivitada ka organisatsiooni enda välishindamine. Ehk siis – kui praegu hindavad agentuurid kõrgkoole ja ENQA hindab agentuure, siis nüüd on plaanis hinnata ka seda, kuidas ENQA agentuure hindab. Tia Loukkola andis ülevaate sellest, milliste…

24.04.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 12. aprilli otsused

12. aprillil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu neli esmahindamise otsust arhitektuuri ja ehituse, tervishoiu ja kunstide valdkonnas, samuti kaks kordushindamise otsust informaatika ja infotehnoloogia ning isikuteeninduse õppekavagruppides. Esma- ja kordushindamise otsuste alusel teeb haridus- ja teadusministrer vabariigi valitsusele ettepaneku õppe läbiviimise õiguse andmise kohta. Senise praktika kohaselt otsustab minister tähtajalise õppe…

28.03.2018 EKKA pälvis agentuuri hindamisel positiivse tulemuse

2017. aasta teises pooles läbis EKKA Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA hindamise (loe lähemalt siit). Mahuka eneseanalüüsi  ning koha peal toimunud intervjuude põhjal koostas hindamiskomisjon aruande ning ENQA nõukogu võttis märtsis 2018 vastu otsuse pikendada EKKA liikmesust ENQAs kuni veebruarini 2023. EKKAt hinnati vastavalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste (EKKSS) teise ja kolmanda osa standarditele ning…

23.03.2018 Kõrghariduse kevadkonverents “Muutuste tuuled” 24. mail

  Hea ülikooli/rakenduskõrgkooli juht, õppekavajuht, õppejõud, üliõpilane, tugiüksuse esindaja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) korraldab 24. mail Tallinnas hotellis Euroopa kõrghariduse kevadkonverentsi „Muutuste tuuled“. Meie põhieesmärk on informeerida kõrgkoolide esindajaid ja teisi olulisi osapooli Eesti kõrghariduse tugevustest ja kitsaskohtadest seniste välishindamiste tulemuste põhjal ning arutleda üheskoos teemadel, mis on kesksel kohal uuel hindamisperioodil.…

23.03.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 13. märtsi istungi otsused

13. märtsil toimud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung. Hindamisnõukogu valis oma esimeheks Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidti ja aseesimeheks Tallinna Tehnikaülikooli professori Tauno Otto. Nõukogu istungil võeti vastu viis doktoriõppe õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust humanitaaria, keelte ja kultuuride ning usuteaduse valdkondades. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu…