Uudised

23.03.2018 Kõrghariduse kevadkonverents “Muutuste tuuled” 24. mail

  Hea ülikooli/rakenduskõrgkooli juht, õppekavajuht, õppejõud, üliõpilane, tugiüksuse esindaja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) korraldab 24. mail Tallinnas hotellis Euroopa kõrghariduse kevadkonverentsi „Muutuste tuuled“. Meie põhieesmärk on informeerida kõrgkoolide esindajaid ja teisi olulisi osapooli Eesti kõrghariduse tugevustest ja kitsaskohtadest seniste välishindamiste tulemuste põhjal ning arutleda üheskoos teemadel, mis on kesksel kohal uuel hindamisperioodil.…

23.03.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 13. märtsi istungi otsused

13. märtsil toimud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung. Hindamisnõukogu valis oma esimeheks Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidti ja aseesimeheks Tallinna Tehnikaülikooli professori Tauno Otto. Nõukogu istungil võeti vastu viis doktoriõppe õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust humanitaaria, keelte ja kultuuride ning usuteaduse valdkondades. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu…

21.03.2018 Lennundushariduse ümarlaud 20. märtsil

20. märtsil toimus EKKA ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel HTMi ruumides lennundushariduse ümarlaud. Lisaks hindamisekspertidele said ühise laua taga kokku Haridus- ja Teadusministeeriumi; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning lennundusvaldkonna esindajaid. Pärast HTMi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidaku tervitust tutvustas EKKA juhataja Heli Mattisen lühidalt kõrghariduse hindamise süsteemi ja kokkuvõtlikult konteksti selgitamiseks ka seniseid hindamistulemusi kogu Eesti…

16.03.2018 Kutseõppe kvaliteedihindamise uue mudeli tutvustavad seminarid

Kutseõppe kvaliteedihindamise uue mudeli tutvustavad seminarid Ootame koolide esindajaid kutseõppe kvaliteedihindamise kontseptsiooni tutvustavatele seminaridele 17. aprillil 2018 Tallinnas 02. mail 2018 Tartus 08. mail 2018 Paides 09. mail 2018 Sillamäel Seminari päevakava leiab siit, registreerumine seminaridele siin.

16.02.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungil kinnitati institutsionaalse akrediteerimise uus juhend ning võeti vastu üksteist õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust, mille hulgas esimesed viis otsust doktoriõppe kohta tehnika, tootmise ja tehnoloogia, meditsiini ning spordi valdkondades. Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel võeti vastu otsused kunstide, muusika ja teatrikunsti ning tervishoiu õppekavagruppides. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse…

02.02.2018 EKKA juhataja esineb ettekandega rahvusvahelisel kvaliteediinnovatsiooni auhinnatseremoonial

EKKA juhataja Heli Mattisen esineb 8. veebruaril ettekandega Baskimaal Bilbaos rahvusvahelisel kvaliteediinnovatsiooni auhinna tseremooniaüritusel. Ettekanne paigutub üldnimetuse „Innovatsioon ja õppimine“ alla, kandes pealkirja „Stabiilsus vs innovatsioon?“. Ettekande fookuses on üldharidus Eestis ja ülikoolide roll selle uuendamisel. Ürituse programmi leiab siit. Kvaliteediinnovatsiooni auhind (The Quality Innovation Award (QIA)) on Excellence Finland’I poolt 2007. aastal ellu kutsutud…