Uudised

14.01.2019 Konkurss kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertide leidmiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib HINDAMISEKSPERTE KUTSEÕPPE KVALITEEDI HINDAMISEKS 2019. aastal ehituse ja tsiviilrajatiste, majutamise ja toitlustamise, koduteeninduse, reisimise, turismi ja vaba aja veetmise, toiduainete töötlemise, juuksuritöö ja iluteeninduse, metsanduse, aianduse ning tervise ja heaolu erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud:  1. KUTSEHARIDUSE JA ÕPPETÖÖ SPETSIALISTID, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel,…

07.01.2019 EKKA 2019. aasta esimese poolaasta hindamised

2019. aastal algavad uue mudeli järgi toimuvad institutsionaalsed akrediteerimised, esimesena läbib akrediteerimise Sisekaitseakadeemia. Samuti ootab ees rida esmahindamisi ning õppekavagrupi kvaliteedihindamistel seatud kõrvaltingimuste täitmise hindamisi. Ka kutsehariduses on 2019. aasta uue kvaliteedihindamise süsteemi käivitamise aasta.   2019. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine (uue mudeli järgi, mis hõlmab ka valimit õppekavadest):…

10.12.2018 EKKA juhataja Heli Mattisen aitas valida Ukraina kvaliteediagentuuri liikmeid

Eelmisel nädalal tuli Kiievis kokku rahvusvaheline komisjon, et valida Ukraina vastasutatud kõrghariduse kvaliteediagentuurile 23 liiget. Komisjoni koosseisu kuulus viis eksperti Ukrainast ja neli eksperti Euroopa assotsiatsioonidest EUA, ENQA, ESU, EURASHE. ENQA esindajana osales valikukomisjonis EKKA juhataja Heli Mattisen. Valikukomisjoni töö käivitus juba 2018. aasta veebruaris. Pärast pikki arutelusid ja kooskõlastusi nii komisjonis kui Ukraina valitsusasutustes…

05.12.2018 Õppekava koostamise koolitus täienduskoolitusasutustele 17. detsembril

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille raames pakume täienduskoolitusasutustele kvaliteedi edendamise alaseid koolitusi. Kuna koolitusi ja ühisarutelusid oleme projekti raames planeerimas mitmeid, siis oleme koondanud need tegevused täienduskoolituse kvaliteediklubi nime alla. Meil on hea meel teid kutsuda esimesele täienduskoolituse kvaliteediklubi üritusele, milleks…

03.12.2018 EKKA osaleb Euroopa kõrghariduse hindamistulemuste andmebaasis DEQAR

EKKA kuulub alates 2013. aastast Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse EQAR. EQAR on register, kuhu on koondunud Euroopa kõrgharidusruumis tegutsevad ja oma tegevuses EKKSSist lähtuvad kvaliteediagentuurid. 2018. aastast on EQAR käivitanud oma liikmesagentuuride hindamistulemuste andmebaasi DEQAR http://www.deqar.eu/, kuhu projektis osalevad agentuurid, EKKA nende seas, sisestavad oma hindamistulemusi. Hetkel on hindamistulemuste andmebaas küll juba kasutatav, aga kuna…