Uudised

14.09.2018 Noppeid Põhjamaade ja Balti riikide hindamisagentuuride ühiskonverentsilt Soomes

Põhjamaade hindamisagentuurid kohtuvad korra aastas, arutamaks sisulistel ja päevakajalistel teemadel, üle aasta kutsutakse kampa ka Balti riikide hindamisagentuurid. Nii ka käesoleval aastal Porvoos. Septembri esimesel nädalal toimunud konverents keskendus teaduse ja kvaliteedi edendamise (sh kvaliteedihindamise) kokkupuutepunktidele, mh küsimusele, kuidas kvaliteedihindamise kaudu muuta teaduse roll tuntavamaks ja olulisemaks ka iga tudengi õpingute kontekstis. Peaesinejad Islandilt, Taanist…

12.09.2018 EKKA asub välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi

Käesolevast sügisest asub EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning seda ka ellu viima. Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki: Töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, millega on võimalik kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud täiendusõppe pakkujate ja nende tegevuste vastavust täiskasvanute koolituse seadusele. Arendada koostöös valdkonna sidusrühmadega välja täienduskoolitusasutuste…

12.09.2018 Baltimaade kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuurid kohtusid seekord Lätis

Traditsiooniks saanud Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride kohtumine toimus augusti lõpus Kuldigas. Seekord oli võõrustajaks Läti kvaliteediagentuur. Kohtumist alustati kolme riigi kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise arengute tutvustamisega. Põhjalikumalt käsitleti kõrghariduse kvaliteediagentuuride kogemusi hinnatava rollis ning komisjonide soovitusi agentuuridele (vt EKKA hindamine ENQA poolt). Erilise tähelepanuga vaeti kõrghariduse ühisõppekavade hindamise senist kogemust, väljakutseid ja…

30.08.2018 Mida tähendab Euroakadeemia negatiivne akrediteerimisotsus tudengi jaoks?

Mis on institutsionaalne akrediteerimine? Institutsionaalne akrediteerimine on kõrgkooli kui terviku juhtimise ja toimimise, õppetegevuse ja teadus- ja arendustegevuse valdkonna efektiivsuse ja juhtimise ning ühiskonna teenimise valdkonna hindamine, mille positiivne tulemus peaks andma kinnitust sellest, et kõrgkool on usaldusväärne ning õppe- ja teadustegevuse korraldus kvaliteetne ja jätkusuutlik. Eestis  peab kõrgkool läbima institutsionaalse akrediteerimise vähemalt kord seitsme…

30.08.2018 Что означает отказ в продлении аккредитации Евроакадемии для студентов?

Что такое институциональная аккредитация? Институциональная аккредитация – это оценка управления вузом и его работы в целом, управления сферой учебной и научно-исследовательской деятельности и ее эффективности, а также сферы служения обществу, положительный результат которой подтверждает надежность вуза, а также качество и стабильность организации учебной и научной деятельности. В Эстонии вузы должны проходить институциональную аккредитацию не реже…

29.08.2018 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise, Euroakadeemia akrediteerimisotsus oli negatiivne

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli seitsmeks aastaks ja Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda. Eelmisel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati 2018. aasta  kevadel läbi viidud hindamiste tulemuste põhjal: Akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool seitsmeks aastaks tingimusel, et kahe aasta jooksul on toimunud piisavalt hindamisnõukogu otsuses osundatud arenguid teadus- ja…