Uudised

28.04.2019 Kevadine tagasisideseminar 8. mail

Tudengite kvaliteedivõrgustik kutsub koos Sisekaitseakadeemiaga kevadisele tagasisideseminarile 8. mail 2019 Sisekaitseakadeemias. Kokku tulevad mitmed kõrgkoolid, et jagada tagasiside kogumise, analüüsimise ja kasutamisega seotud rõõme ja muresid. Kutsume aktiivselt osalema nii neid, kes tegelevad igapäevaselt tagasiside kogumise ja analüüsimisega, kui neid, kes tagasisidet annavad – ehk tudengeid! Vaatame üheskoos, millised lahendused eri kõrgkoolides toimivad (või ei toimi) ning üritame üksteiselt õppides…

24.04.2019 Homme kogunevad Tallinnas Euroopa kõrghariduse kvaliteeti hindavate agentuuride juhid

SA Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) võõrustab sellel neljapäeval ja reedel Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni (ENQA), mis toob siia oma ala tipptegijad üle terve Euroopa. EKKA juhi Heli Mattiseni sõnul on Tallinnas toimuval foorumil 130 osalejat 40 riigist, kes arutlevad selle üle, kas ja kuidas saab kõrghariduse hindamise kaudu suurendada Euroopa kõrghariduse kvaliteeti…

11.04.2019 EKKA koostöös DAAD-ga Saksamaalt võitis mestimisprojekti Gruusias

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ja DAAD Saksamaalt võitsid õiguse viia ellu mestimisprogrammi Gruusias, mille eesmärk on arendada sealset hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi, edendada kvalifikatsiooniraamistiku rakendamist ning suurendada teemadega seotud spetsialistide ja tugisüsteemide võimekust. Koostööprojekti eesmärgiks on toetada Gruusia riiklikku kvaliteediagentuuri (NCEQE) ja selle partnerite tegevusi hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamisel elukestvas õppes…

11.04.2019 Konkurss EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

SA Archimedes kuulutab välja konkursi   EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI KUTSEHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 141  lõikele (4)  hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu, mille moodustab ja mille töökorra kinnitab valdkonna eest vastutav minister või volitatud riigi sihtasutuse või halduskoostöö seaduse alusel valitud isiku juhtorgan. Haridus- ja Teadusministeerium on halduslepinguga andnud selle volituse …

08.04.2019 INQAAHE 15. konverents keskendus usalduse loomisele

EKKA osales ülemaailmsel INQAAHE võrgustiku konverentsil “Quality Assurance, Qualifications, and Recognition: Fostering Trust in a Globalised World”. Konverents toimus 25-28 märtsini Colombos, Sri Lankal. Konverents tõi kokku kvaliteediagentuuride ja kõrghariduse esindajad rohkem kui 100 riigist. Konverents keskendus neljale laiemale teemale. Nendeks olid uued tehnoloogiad ja innovatsioon kvaliteedi edendamisel, üliõpilaste mobiilsus, kõrghariduse usalduse tagamine ja tunnustamine…

21.03.2019 Uuring: välisüliõpilaste potentsiaal jääb Eesti ühiskonna jaoks suurel määral kasutamata

Täna tutvustab Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi. Aruandest nähtub, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale rakendust siinsel tööturul, jääb neist paljude potentsiaal Eesti ühiskonna jaoks kasutamata. EKKA juhataja Heli Mattiseni sõnul ei ole Eesti suutnud välisüliõpilastes peituvat potentsiaali siiani korralikult ära kasutada: “…