Uudised

13.11.2018 EKKA võitis strateegilise partneri konkursi Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedihindamissüsteemi väljaarendamiseks

Tadžikistani haridus- ja teadusministeerium valis riigi kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega strateegiliseks partneriks SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri. Üksiti näeb koostööprojekt ette, et EKKA viib läbi piloothindamised kolmes Tadžikistani kõrgkoolis ning aitab välja töötada lähteülesande kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi väljaarendamiseks. Kaheaastase Maailmapanga poolt finantseeritava projekti eelarve on…

30.10.2018 Kvaliteedihuvilised tudengid kogunesid laupäeval silmaringi laiendama ja arutlema

27. oktoobril kohtusid Kreutzwaldi hotellis sel õppeaastal esimest korda tudengite kvaliteedivõrgustikuga liitunud noored. EKKA andis ülevaate Eesti kõrgharidusmaastikust ja oma tegevusest, ühiselt heideti pilk uuele kõrgharidusseadustikule ning arutati selle tähenduse üle üliõpilase jaoks. Koos vaadeldi, mida tähendab tudengi jaoks õppijakesksus ning millisena nähakse õppija vastutust. Kõigest eelnevast tulenevalt üritasime defineerida, mida üliõpilaste jaoks tähendab kvaliteet.…

24.10.2018 Euroakadeemia institutsionaalse akrediteerimise otsus jäi vaidemenetluses muutmata

21. augustil 2018 langetas EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsuse mitte omistada Euroakadeemiale institutsionaalset akrediteengut. Euroakadeemia otsustas hindamisnõukogu otsuse vaidlustada ning esitas 14. septembril 2018 EKKAle sellekohase vaide. Vastavalt EKKA institutsionaalse akrediteerimise tingimustele ja korrale kutsus EKKA juhataja vaide menetlemiseks kokku vaidekomisjoni koosseisus Tõnu Meidla, Liina Hirv, Peeter Kukk ja Maarika Liivamägi. Vaidekomisjon vaatas vaide läbi ajavahemikul…

28.09.2018 EKKA otsib täienduskoolituse eksperte

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille elluviimiseks soovime esmalt kaardistada olukorda täienduskoolituse turul. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE FOOKUSGRUPI INTERVJUUDE LÄBIVIIMISEKS TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSTES Eksperdi ülesandeks on viia läbi fookusgrupi intervjuud, mille raames: kaardistada täienduskoolitusasutuste pidajate ja koolitajate koolitusvajadused selgitada välja täienduskoolituse kvaliteedi edendamise…

26.09.2018 Hillar Bauman tutvustas Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli delegatsioonile Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi

18.-21. septembril külastas Välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames Eestit Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli neljaliikmeline delegatsioon. Projekti eesmärgiks on Valgevene kõrgharidussüsteemis kaasaaegsete õpetamismetoodikate välja arendamine ja kasutuselevõtt. Selle saavutamiseks soovis Eesti pakkuda neile teavet Eesti vastavast kogemusest ja tänasest praktikast. Valgevene delegatsiooni kuulusid Riikliku Tehnikaülikooli prorektor, rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja ning juhataja asetäitja ja tehnikateaduste teaduskonna juhataja. Hillar…

24.09.2018 EKKA sõlmis lepingu piiriülese institutsionaalse akrediteerimise läbi viimiseks Armeenias Yerevan Haybusak Universitys

Septembri lõpus viisid Heli Mattisen ja Hillar Bauman EKKAst Armeenia pealinnas  Jerevanis läbi institutsionaalse akrediteerimise sissejuhatava koolituse Yerevan Haybusak University’s. Edukas koolitus andis kõrgkoolile lõpliku kindluse sõlmimaks  EKKAga  koostööleping, mille kohaselt viib EKKA 2019. aastal kõrgkoolis läbi institutsionaalse akrediteerimise. Akrediteerimine viiakse läbi lähtuvalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest nagu ka kõik muud EKKA hindamised,  üksiti on…