Uudised

15.03.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 26. veebruari otsused

26. veebruaril toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel, kaks õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse otsust ning üheksa doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Nõukogu otsused lühidalt: EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile…

14.02.2019 Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   Oled oodatud kandideerima, kui omad kõrgharidust ja vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: Oled täienduskoolitusasutuse pidaja, töötanud välja täienduskoolituse valdkonna metoodilist juhendmaterjali, omad vähemalt kümne aastast täienduskoolituse…

23.01.2019 EKKA koostööprojekti raames väisab Eestit kõrgetasemeline Tadžikistani delegatsioon

      EKKA ja Tadžikistani vahelise koostööprojekti raames, mille eesmärgiks on toetada Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumit kõrghariduse välishindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega, toimub 21.-25.01.19 Tadžiki delegatsiooni esimene õppevisiit Eestisse. Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kõrgharidussüsteemi ja kõrghariduse valdkonna juhtimisega ning külastada mõningaid kõrgkoole (TÜ, TLÜ, TKTK, Tallinna…

14.01.2019 Konkurss kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertide leidmiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib HINDAMISEKSPERTE KUTSEÕPPE KVALITEEDI HINDAMISEKS 2019. aastal ehituse ja tsiviilrajatiste, majutamise ja toitlustamise, koduteeninduse, reisimise, turismi ja vaba aja veetmise, toiduainete töötlemise, juuksuritöö ja iluteeninduse, metsanduse, aianduse ning tervise ja heaolu erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud:  1. KUTSEHARIDUSE JA ÕPPETÖÖ SPETSIALISTID, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel,…

07.01.2019 EKKA 2019. aasta esimese poolaasta hindamised

2019. aastal algavad uue mudeli järgi toimuvad institutsionaalsed akrediteerimised, esimesena läbib akrediteerimise Sisekaitseakadeemia. Samuti ootab ees rida esmahindamisi ning õppekavagrupi kvaliteedihindamistel seatud kõrvaltingimuste täitmise hindamisi. Ka kutsehariduses on 2019. aasta uue kvaliteedihindamise süsteemi käivitamise aasta.   2019. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine (uue mudeli järgi, mis hõlmab ka valimit õppekavadest):…