Uudised

16.11.2017 Konkurss EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE    Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.   Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses ja…

06.11.2017 Analüüs Eesti kõrgharidusõppe tugevustest ja kitsaskohtadest 2015-2016 hindamistulemuste põhjal

Liia Lauril ning Heli Mattisenil EKKAst on valminud analüüs õppekavagrupi kvaliteedihindamise tulemuste kohta aastatel 2012-2016. Analüüs kombineerib kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid meetodeid, andes ülevaate nii hindamistulemustest (järgmine hindamine 7 aasta pärasat või varem, kõrvaltingimused) kui ekpertide poolt enim välja toodud tugevustest ja parendusvaldkondadest. Kui tervikanalüüs vaatleb kõiki 2012.-2016. läbi viidud hindamiste tulemusi, siis tugevuste ja parendusvaldkondade…

02.11.2017 Rahvusvaheline kolleegidelt õppimise miniseminar EKKAs

Lisaks EKKAt pikemalt väisavatele töövarjudele Malaisiast ja Jaapanist avanes EKKA töötajatel eile ehk 1. novembril võimalus kohtuda nelja kolleegiga Horvaatia Teadus- ja Kõrgharidusagentuurist (the Agency for Science and Higher Education (ASHE)). Kolleegid Horvaatiast külastavad Euroopa Liidu finantseeritava projekti raames kogemuste vahetamise eesmärgil neile huvi pakkuvaid hindamisagentuure teistes Euroopa riikides, olles lisaks agentuuridele Hispaaniast ja Saksamaalt…

31.10.2017 EKKA võõrustab töövarjusid Jaapanist ja Malaisiast

26. oktoobrist 3. novembrini väisavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EKKA ühisprojekti raames töövarjud Jaapanist ja Malaisiast. Projekt on suunatud Aasia ning Euroopa Liidu liikmesriike, Šveitsi ja Norrat ühendava dialoogiplatvormi ASEM Aasia liikmesriikide kvaliteedivaldkonna spetsialistidele ning selle eesmärgiks on pakkuda Aasia riikide kvaliteediekspertidele võimalust tutvuda kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtete ja praktikatega Eestis,…

30.10.2017 EKKA hindab täienduskoolitust Tadžikistanis

Eesti Kõrg- ka Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevusajaloos esmakordselt võtab EKKA ette täienduskoolituse õppekava hindamise ning seda mitte Eestis vaid Tadžikistanis. Tegemist on OSCE Border Management Staff College’i (BMSC) üheaastase kombineeritud õppe õppekavaga, mis tähendab, et suurem osa õppetegevusest viiakse läbi e-õppe vormis, mida täiendavad tavapärase kontaktõppe sessioonid. Hinnatav õppekava kannab nime “Border Security and Management for Senior…

25.10.2017 Kõrghariduse uue hindamiskontseptsiooni tutvustamine Soomes ja Prantsusmaal

Sel nädalal tutvustab EKKA juhataja Heli Mattisen kahel eri sihtrühmadele suunatud üritusel Eesti kõrghariduse välishindamise tulevikukontseptsiooni. Alates 2020. aastast käivituva hindamiskontseptsiooni ning eelkõige just selle institutsionaalset akrediteerimist puudutava osa pikem tutvustus ja aruteluring toimub Eesti kõrgkoolide õppeprorektoritele ja õppeosakondade juhatajatele nende väljasõiduistungil EBSi Helsingi filiaali 25. oktoobril. 26. oktoobril teeb Heli Mattisen Eesti kõrghariduse välishindamise…