Uudised

23.01.2019 EKKA koostööprojekti raames väisab Eestit kõrgetasemeline Tadžikistani delegatsioon

      EKKA ja Tadžikistani vahelise koostööprojekti raames, mille eesmärgiks on toetada Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumit kõrghariduse välishindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega, toimub 21.-25.01.19 Tadžiki delegatsiooni esimene õppevisiit Eestisse. Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kõrgharidussüsteemi ja kõrghariduse valdkonna juhtimisega ning külastada mõningaid kõrgkoole (TÜ, TLÜ, TKTK, Tallinna…

14.01.2019 Konkurss kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertide leidmiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib HINDAMISEKSPERTE KUTSEÕPPE KVALITEEDI HINDAMISEKS 2019. aastal ehituse ja tsiviilrajatiste, majutamise ja toitlustamise, koduteeninduse, reisimise, turismi ja vaba aja veetmise, toiduainete töötlemise, juuksuritöö ja iluteeninduse, metsanduse, aianduse ning tervise ja heaolu erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud:  1. KUTSEHARIDUSE JA ÕPPETÖÖ SPETSIALISTID, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel,…

07.01.2019 EKKA 2019. aasta esimese poolaasta hindamised

2019. aastal algavad uue mudeli järgi toimuvad institutsionaalsed akrediteerimised, esimesena läbib akrediteerimise Sisekaitseakadeemia. Samuti ootab ees rida esmahindamisi ning õppekavagrupi kvaliteedihindamistel seatud kõrvaltingimuste täitmise hindamisi. Ka kutsehariduses on 2019. aasta uue kvaliteedihindamise süsteemi käivitamise aasta.   2019. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine (uue mudeli järgi, mis hõlmab ka valimit õppekavadest):…

10.12.2018 EKKA juhataja Heli Mattisen aitas valida Ukraina kvaliteediagentuuri liikmeid

Eelmisel nädalal tuli Kiievis kokku rahvusvaheline komisjon, et valida Ukraina vastasutatud kõrghariduse kvaliteediagentuurile 23 liiget. Komisjoni koosseisu kuulus viis eksperti Ukrainast ja neli eksperti Euroopa assotsiatsioonidest EUA, ENQA, ESU, EURASHE. ENQA esindajana osales valikukomisjonis EKKA juhataja Heli Mattisen. Valikukomisjoni töö käivitus juba 2018. aasta veebruaris. Pärast pikki arutelusid ja kooskõlastusi nii komisjonis kui Ukraina valitsusasutustes…

05.12.2018 Õppekava koostamise koolitus täienduskoolitusasutustele 17. detsembril

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille raames pakume täienduskoolitusasutustele kvaliteedi edendamise alaseid koolitusi. Kuna koolitusi ja ühisarutelusid oleme projekti raames planeerimas mitmeid, siis oleme koondanud need tegevused täienduskoolituse kvaliteediklubi nime alla. Meil on hea meel teid kutsuda esimesele täienduskoolituse kvaliteediklubi üritusele, milleks…