Uudised

21.03.2019 Uuring: välisüliõpilaste potentsiaal jääb Eesti ühiskonna jaoks suurel määral kasutamata

Täna tutvustab Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi. Aruandest nähtub, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale rakendust siinsel tööturul, jääb neist paljude potentsiaal Eesti ühiskonna jaoks kasutamata. EKKA juhataja Heli Mattiseni sõnul ei ole Eesti suutnud välisüliõpilastes peituvat potentsiaali siiani korralikult ära kasutada: “…

19.03.2019 Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides – kutse temaatilise hindamise tulemusi tutvustavale seminarile

21. märts 2019. a. Eesti Kunstiakadeemia (Põhja puiestee 7, Tallinn) 2018. aastal viis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise. Hindamise valimisse kuulusid kõrgkoolid, kus on vähemalt üks võõrkeelne õppekava ja võõrkeelsel õppekaval õppimas vähemalt 10 välisüliõpilast. Hindamisel osalesid Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool…

19.03.2019 EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar läbisid institutsionaalse akrediteerimise, lõpetades seitsmeaastase kõiki Eesti kõrgkoole hõlmanud akrediteerimistsükli

Veebruari lõpus võttis SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vastu otsuse akrediteerida Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar kolmeks aastaks ning EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar seitsmeks aastaks eeldusel, et kõrgkool täidab kahe aasta jooksul neile seatud kõrvaltingimuse. EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari puhul leiti, et nende organisatsiooni juhtimine ja toimimine , õppetegevus ning ühiskonna…

15.03.2019 EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk kaitses doktoritöö väljundipõhise õppe rakendamisest Eesti kõrghariduses

14. märtsil kaitses EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk Tallinna Ülikoolis doktoritöö väljundipõhise õppe rakendamisest. Autor analüüsis töö raames kuue Eesti kõrgkooli ligi 80 ainekursuse õpiväljundeid ja enam kui 1300 üliõpilase ning ligi saja kursusega seotud õppejõu hinnanguid. Doktoritöös ilmnes, et õpiväljundites keskendutakse enim teadmiste meeldejätmise ja rakendamise oskustele. “Samas selgus, et kõrgemaid kognitiivseid oskuseid nagu analüüsimine…

15.03.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 26. veebruari otsused

26. veebruaril toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel, kaks õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse otsust ning üheksa doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Nõukogu otsused lühidalt: EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile…

14.02.2019 Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   Oled oodatud kandideerima, kui omad kõrgharidust ja vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: Oled täienduskoolitusasutuse pidaja, töötanud välja täienduskoolituse valdkonna metoodilist juhendmaterjali, omad vähemalt kümne aastast täienduskoolituse…