Uudised

09.10.2019 EKKA asus hindama rohkem kui 500 täienduskoolitusasutust üle Eesti

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas oktoobrist täienduskoolitusasutuste hindamist. Fookuses on nii täienduskoolituse õppekavad, teabe avalikustamine kui ka õppe läbiviimine.  Koolitusasutuste hindamise eesmärk on anda hinnang nende võimekusele täita nii täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) kui ka täienduskoolituse standardis määratletud kvaliteedinõudeid. Nii seaduse kui ka standardi täitmine aitab luua eeldused selleks, et koolitusel osalejad saavad…

09.10.2019 Otsime täienduskoolituse õppekavade ja õppe läbiviimise hindamiseksperte

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas 1. oktoobril lävendipõhise hindamisega Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe läbiviimist, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe läbiviimise kvaliteedi hindamiseks. Oled oodatud kandideerima, kui vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: oled erialaspetsialist ühes (või…

10.09.2019 EKKA alustas koostööd Eesti Töötukassaga

Alates 1. oktoobrist hakkab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur hindama töötukassa koolituskaardi koostööpartnereid. Luubi alla võetakse nii täienduskoolituse läbiviimine, õppekavad kui ka teabe avalikustamine, ning hinnatakse nende vastavust täiskasvanute koolituse seadusele (TäKS) ja täienduskoolituse standardi nõuetele. Eelseisva hindamise eesmärk ongi anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita nii seaduses kui ka standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid. Nii seaduse kui ka standardi täitmine aitab tagada,…

29.08.2019 Kandideeri täienduskoolitusasutuste veebilehtede hindajaks

2019. aasta sügisest alustab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamisega, mille üheks tegevuseks on asutuste veebilehtede vastavuse hindamine täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele. Sellest tulenevalt otsib EKKA täienduskoolitusasutuste veebilehtede hindajaid. Oled oodatud kandideerima, kui: oled suurepäraste info otsimise oskustega; oled kiire õppija, täpne ja kohusetundlik; sulle sobib töö, mis…

21.08.2019 Tallinnas toimub kõrghariduse hindamisekspertide koolitus

4.–5. oktoobril toimub Tallinnas koolitus kõrghariduse hindamisekspertidele. Koolituse läbimine annab võimaluse osaleda eksperdi või vaatlejana EKKA välise kvaliteedihindamise protsessis ning olla kaasatud ka teiste riikide agentuuride hindamistesse. Koolituse läbinud on teadlikud kõrghariduse kvaliteedihindamise eesmärkidest, standarditest ja heast tavast; oskavad kõrgkooli eneseanalüüsi aruande põhjal formuleerida tugevusi ja parendusvaldkondi ning küsimusi tulenevalt hindamise nõuetest; viia läbi intervjuusid hindamiskülastusel…