Uudised

14.06.2019 Sisekaitseakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks. Sisekaitseakadeemia on esimene õppeasutus, mis läbis uue tsükli institutsionaalse akrediteerimise. Sel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks ning anda kõrgkoolile EKKA kvaliteedimärk. Komisjon tõstis Sisekaitseakadeemia puhul eriliselt esile saavutusi ressursside ja õppekava valdkondades. Tugevustena toodi välja…

06.05.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 8. aprilli otsused

8. aprillil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Samuti võttis nõukogu vastu otsuse nelja esmahindamise osas. Nõukogu otsused lühidalt: Nordic School of Hospitality and Innovation – Haaga-Helia, Tallinn isikuteeninduse õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele;…

29.04.2019 Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride assotsiatsioon (ENQA) pidas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsel aastafoorumit Tallinnas

Üle 130 kõrghariduse kvaliteediagentuuride esindaja 40  riigist  kohtusid 25.-26. aprillil Tallinna Ülikoolis, et jagada kogemusi ja kavandada ENQA arengut aastateks 2021-2025. Räägiti kõrghariduse ülesannetest  seoses kiirete muutustega ühiskonnas (vt Bert van der Zwaan The landscape of higher education in 2020 and beyond – two levels of change ja Vanessa Debiais-Sainton Building the Universities of the…

28.04.2019 Kevadine tagasisideseminar 8. mail

Tudengite kvaliteedivõrgustik kutsub koos Sisekaitseakadeemiaga kevadisele tagasisideseminarile 8. mail 2019 Sisekaitseakadeemias. Kokku tulevad mitmed kõrgkoolid, et jagada tagasiside kogumise, analüüsimise ja kasutamisega seotud rõõme ja muresid. Kutsume aktiivselt osalema nii neid, kes tegelevad igapäevaselt tagasiside kogumise ja analüüsimisega, kui neid, kes tagasisidet annavad – ehk tudengeid! Vaatame üheskoos, millised lahendused eri kõrgkoolides toimivad (või ei toimi) ning üritame üksteiselt õppides…

24.04.2019 Homme kogunevad Tallinnas Euroopa kõrghariduse kvaliteeti hindavate agentuuride juhid

SA Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) võõrustab sellel neljapäeval ja reedel Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni (ENQA), mis toob siia oma ala tipptegijad üle terve Euroopa. EKKA juhi Heli Mattiseni sõnul on Tallinnas toimuval foorumil 130 osalejat 40 riigist, kes arutlevad selle üle, kas ja kuidas saab kõrghariduse hindamise kaudu suurendada Euroopa kõrghariduse kvaliteeti…

11.04.2019 EKKA koostöös DAAD-ga Saksamaalt võitis mestimisprojekti Gruusias

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ja DAAD Saksamaalt võitsid õiguse viia ellu mestimisprogrammi Gruusias, mille eesmärk on arendada sealset hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi, edendada kvalifikatsiooniraamistiku rakendamist ning suurendada teemadega seotud spetsialistide ja tugisüsteemide võimekust. Koostööprojekti eesmärgiks on toetada Gruusia riiklikku kvaliteediagentuuri (NCEQE) ja selle partnerite tegevusi hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamisel elukestvas õppes…