Uudised

04.08.2014 EKKA juhataja Heli Mattisen osales eksperdina Ukraina kõrgharidusseaduse väljatöötamisel

Ukraina Ülemraada võttis 1.juulil vastu kõrgharidusseaduse, mille väljatöötamisse olid kaasatud ka väliseksperdid. Vastuvõetud seaduses arvestati kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri loomise põhimõtete osas EKKA kommentaaride ja ettepanekutega. Vaata lisa: Ukraina Ülemraada tänukiri Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197

04.08.2014 Haridus- ja teadusminister moodustas kutseõppe hindamisnõukogu

Kutseõppe akrediteerimisega seotud ülesannete täitmiseks moodustas haridus- ja teadusminister 12-liikmelise hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad kutsehariduse peamiste partnerite ning kutseõppe valdkondade esindajad. Hindamisnõukogu võtab vastu akrediteerimisotsuse ja teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks õppekavarühmas. Vaata lähemalt: Hindamisnõukogu koosseis. Hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung toimus 20. juunil, kus võeti vastu 2014. a esimese poolaasta akrediteerimisotsused.…

04.08.2014 EKKA osaleb Moldova kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedisüsteemi väljaarendamisel

EKKA sai rahastuse projektile „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“. Projekt toetab Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri ülesehitamist. Konkreetseteks tegevusteks on koostöös Moldova haridusministeeriumiga vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine, hindamismetoodika väljatöötamine, agentuuri töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine ning töötajate ja hindamisekspertide koolitamine. Projekti lõppfaasis on kavas akrediteerimiste piloteerimine ühes kõrg- ning ühes kutsekoolis. Projekt kestab 9…

10.06.2014 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID AIANDUSE ja KESKKONNAKAITSE valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist. 2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas. Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas. Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse. Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID   vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;…

09.05.2014 Mitmed kõrgkoolid said teisel katsel oma õppekavadele tähtajatu õppe läbiviimise õiguse

8.mail toimunud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu istungil võeti vastu seitset kõrgkooli puudutavad kvaliteedi hindamise otsused. Tähtajatu koolitusloa vääriliseks hinnati Tallinna Ülikooli psühholoogia doktoriõpe ning bio- ja keskkonnateaduste magistriõpe, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste doktoriõpe, EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe ning kristliku kultuuriloo magistriõpe, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpetajakoolituse magistriõpe. Kolmeks aastaks soovitas hindamisnõukogu anda…

03.04.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib tööandjate esindajaid aianduse ja keskkonnakaitse valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist. 2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas. Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas. Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse. Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; vastava valdkonna ettevõtete…