Uudised

13.11.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri arendusjuht Maiki Udam valiti Kasahstani kõrghariduse kvaliteediagentuuri Independent Kazakh Agency for Quality Assurance in Education (IQAA) nõukogu liikmeks

Agentuuri nõukogu on agentuuri kõrgeim otsustuskogu, mis võtab vastu Kasahstani kõrgkoolide ja nende õppekavade akrediteerimise otsuseid. Maiki Udam kinnitati nõukogu liikmeks 8.novembri istungil. Samal istungil võeti vastu ka üle 100 Kasahstani kõrgkooli õppekavade akrediteerimise otsuse. Lähem informatsioon Kasahstani kõrghariduse kvaliteediagentuuri kohta: http://www.nkaoko.kz Lisainfo: Maiki Udam EKKA arendusjuht +372 5065776 maiki.udam@archimedes.ee

14.10.2014 EKKA uuring toob välja kõrghariduse välishindamise positiivse ja negatiivse mõju

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur viis 2014. a kevadel Eesti kõrgkoolides läbi uuringu, et analüüsida kõrgkoolitöötajate hoiakuid välishindamise suhtes. Uuriti kõrgkoolide töötajate poolt tajutud välishindamise positiivset ja negatiivset mõju, samuti mõju nii süsteemi kui indiviidi tasandil. Uuringus osales 361 inimest: 100 rakenduskõrgkooli ja 261 ülikoolide töötajat. Välishindamise positiivset mõju tajuvad oluliselt rohkem juhid võrreldes õppejõudude, teadurite ja…

03.09.2014 Miks EKKA hindab ka neid õppekavasid, mis üleminekuhindamisel said tähtajatu õppe läbiviimise õiguse?

Üleminekuhindamisel hinnati õppekavagrupi (ja õppekavade) vastavust nõuetele, mille tulemusel anti kõrgkoolile tähtajaline või tähtajatu õppe läbiviimise õigus. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on oma loomult toetav hindamine, s.t. hindamise tulemusel ei tehta akrediteerimisettepanekut, vaid antakse soovitusi õppekavade ja õppekavagrupi edasisiseks arendamiseks. Vaata näiteks informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis toimunud hindamiste hindamisaruandeid.

04.08.2014 EKKA juhataja Heli Mattisen osales eksperdina Ukraina kõrgharidusseaduse väljatöötamisel

Ukraina Ülemraada võttis 1.juulil vastu kõrgharidusseaduse, mille väljatöötamisse olid kaasatud ka väliseksperdid. Vastuvõetud seaduses arvestati kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri loomise põhimõtete osas EKKA kommentaaride ja ettepanekutega. Vaata lisa: Ukraina Ülemraada tänukiri Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197