Uudised

26.01.2015 Kutseõppe õppekavarühmade seminar Olustveres

21. jaanuaril toimus Olustvere mõisas kutseõppe akrediteerimise seminar koolimeeskondadele. Viidi läbi rühmatöid ning anti soovitusi eneseanalüüsi aruannete koostamiseks. Kutseõppe õppekavarühmade 2015 I poolaasta hindamised toimuvad märtsist juunini. Kutseõppe õppekavarühmade hindamisi viib läbi EKKA alates 2011.a. Vaata lähemalt kutseõppe akrediteerimisest. Lisainfo: Marge Kroonmäe, e-post marge.kroonmae@archimedes.ee , mob 507 8423     Vaata seminari pilte siit

12.01.2015 Soovime leida kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames hindamiskomisjonide ASSISTENTE

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi kutseõppe õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks 2015. aastal. EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4 liikmelised hindamiskomisjonid. Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes: vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel; kooskõlastab ja valmistab ette koolikülastuse korralduse; toetab komisjoni tööd koolikülastusel; dokumenteerib hindamiskomisjoni koosolekuid…

22.12.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur võitis koos Soome Hariduse Hindamisagentuuriga (KARVI) Twinning projektide konkursi Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks

Soome-Eesti ühisprojekt võistles 1,3 miljoni euroses hankes Leedu-Austria, Prantsusmaa-Hispaania ja Kreeka projektitaotlustega. Twinning projekti eesmärk on toetada Aserbaidžaani kõrghariduse arendamist lähtuvalt Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtest. Projekti esitlesid Aserbaidžaani haridusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni esindajatest koosnevale valikukomisjonile Bakuus Soome poolne projekti juht Helkä Kekäläinen (KARVI) ning Eesti kui noorempartneri poolne projektijuht Heli Mattisen (EKKA). “Konkurss oli tihe, kolmel…

17.12.2014 EKKA analüütik Riin Seema kaitses doktoritöö

EKKA analüütik Riin Seema kaitses 15. detsembril Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis doktoritöö „Mindfulnessi ja ajaperspektiivi küsimustikud ja nende seosed subjektiivse heaoluga Eestis“ Riin  Seema uuris inimese meeleteadlikkust ja suhtumist oma minevikku, olevikku ning tulevikku. Uuringu üheks eesmärgiks oli Riinu sõnul kindlaks teha, kas budistlikust psühholoogiast pärit ja lääne psühholoogias moodsaks saanud konstrukt, mindfulness ehk meeleteadlikkus,…

08.12.2014 EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu teise poolaasta hindamisotsused

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2014. aasta teise hindamisperioodi akrediteerimisotsused üheksas õppekavarühmas: turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, ehitus, logistika, transpordivahendite juhtimine, tekstiili- ja nahatöötlus, iluteenindus, tervishoid ja sotsiaalteenused, aiandus, keskkonnakaitse. 28. novembril 2014. a toimunud EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu istungil arutati kokku 32 kooli õppekavarühma akrediteerimisettepanekut: 3 turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse, 7 ehituse, 4…

02.12.2014 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu liikme kohtadele

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget. Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve kinnitab allkirjaga töö käigus…