Uudised

31.03.2015 Kuidas saan välisülikooli õppima minnes õppe kvaliteeti kontrollida?

Kui plaanite välismaale õppima minna omal käel, siis on mõistlik  eelnevalt kontrollida, kas ülikool on sealses riigis tunnustatud (st õppe kvaliteedi nõuded täidetud). Seda saate teha ENIC-NARIC koostöövõrgu veebilehel, valides paremmenüüst riigi, kuhu minna plaanite ja edasi “Recognised higher education institutions”. Alati on võimalik välisriigi õppeasutuse tunnustatuse kontrolliks pöörduda ka Eesti ENIC/NARIC keskuse poole. Välisülikooli tunnustatus…

09.03.2015 EKKA-l käis külas Leedu kutsehariduse delegatsioon

Märsti alguses tegi Leedu kutsehariduse delegatsioon õppevisiidi Eestisse. Tutvuti EKKA ja kutseõppe akrediteerimisega. Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis tutvuti kooli sisemise kvaliteeditagamisega ja SA Innoves tegevustega õppekavaarenduses. Külastati võistlust Noor Meister 2015. Et Eesti ja Leedu kutsehariduse arengusuunad on sarnased, arutati ka edasisi koostöövõimalusi kutsehariduse kvaliteeditagamisel.   

20.02.2015 EKKA arendusjuht Maiki Udam valiti kõrghariduse kvaliteediagentuuride ülemaailmse võrgustiku INQAAHE nõukogusse.

EKKA arendusjuht Maiki Udam valiti kõrghariduse kvaliteediagentuuride ülemaailmse võrgustiku INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) nõukogusse. Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat. Võrgustiku presidendiks valiti APQN (Asia Pasific Quality Network) president Jagannath Patil (India). INQAAHE`sse kuulub üle 200 organisatsiooni maailma kõigilt asustatud kontinentidelt. INQAAHE Foorum Tallinnas 2014.aastal           …

18.02.2015 EKKA koolitas kutseõppe hindamiseksperte

  EKKA koolitas 59 kutseõppe hindamiseksperti ja 11 hindamiskomisjoni assistenti 2015 esimese poolaasta akrediteerimisteks. Kutseõppe akrediteerimise hindamiskülastused algavad veebruari lõpus ja kestavad aprilli keskpaigani. Kokku tuleb 2015 esimesel poolaastal akrediteerimisele 26 kooli õppekavarühma: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, äriteenused, energeetika ja automaatika, transporditehnika, disain ja käsitöö, puitmaterjalide töötlus, kaevandamine, militaarõpe, veterinaaria.     

10.02.2015 Rahvusvahelised eksperdid: Tallinna Tehnikaülikoolil on põhjust pürgida maailma tippülikoolide hulka

Rahvusvahelised akrediteerimiskomisjonid väisasid sel sügisel Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli.  Hindamiskomisjonide aruannete põhjal võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 28. jaanuaril  vastu otsused akrediteerida Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool seitsmeks aastaks ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkool kolmeks aastaks. Komisjonidesse kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Itaaliast, Saksamaalt, Šveitsist, Leedust ja Eestist. Komisjon…

29.01.2015 Eesti võitis Moldova õigusteaduse magistriõppekavade akrediteerimise hanke

Sihtasutuse Archimedes hallatav Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) võitis Moldova haridusministeeriumi hanke sealsete ülikoolide õigusteaduse õppekavade hindamiseks. 2015. aasta jooksul akrediteeritakse kokku 25 õppekava 12 erinevas kõrgkoolis. EKKA kuulub alates 2013. a Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse EQAR. Registrisse kantud agentuurid võivad kõrgharidusõppe hindamisi viia läbi ka teistes riikides. Moldova haridusministri Maia Sandu sõnul sooviti õiguse magistriõppekavadele…