Uudised

14.10.2014 EKKA uuring toob välja kõrghariduse välishindamise positiivse ja negatiivse mõju

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur viis 2014. a kevadel Eesti kõrgkoolides läbi uuringu, et analüüsida kõrgkoolitöötajate hoiakuid välishindamise suhtes. Uuriti kõrgkoolide töötajate poolt tajutud välishindamise positiivset ja negatiivset mõju, samuti mõju nii süsteemi kui indiviidi tasandil. Uuringus osales 361 inimest: 100 rakenduskõrgkooli ja 261 ülikoolide töötajat. Välishindamise positiivset mõju tajuvad oluliselt rohkem juhid võrreldes õppejõudude, teadurite ja…

03.09.2014 Miks EKKA hindab ka neid õppekavasid, mis üleminekuhindamisel said tähtajatu õppe läbiviimise õiguse?

Üleminekuhindamisel hinnati õppekavagrupi (ja õppekavade) vastavust nõuetele, mille tulemusel anti kõrgkoolile tähtajaline või tähtajatu õppe läbiviimise õigus. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on oma loomult toetav hindamine, s.t. hindamise tulemusel ei tehta akrediteerimisettepanekut, vaid antakse soovitusi õppekavade ja õppekavagrupi edasisiseks arendamiseks. Vaata näiteks informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis toimunud hindamiste hindamisaruandeid.

04.08.2014 EKKA juhataja Heli Mattisen osales eksperdina Ukraina kõrgharidusseaduse väljatöötamisel

Ukraina Ülemraada võttis 1.juulil vastu kõrgharidusseaduse, mille väljatöötamisse olid kaasatud ka väliseksperdid. Vastuvõetud seaduses arvestati kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri loomise põhimõtete osas EKKA kommentaaride ja ettepanekutega. Vaata lisa: Ukraina Ülemraada tänukiri Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197

04.08.2014 Haridus- ja teadusminister moodustas kutseõppe hindamisnõukogu

Kutseõppe akrediteerimisega seotud ülesannete täitmiseks moodustas haridus- ja teadusminister 12-liikmelise hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad kutsehariduse peamiste partnerite ning kutseõppe valdkondade esindajad. Hindamisnõukogu võtab vastu akrediteerimisotsuse ja teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks õppekavarühmas. Vaata lähemalt: Hindamisnõukogu koosseis. Hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung toimus 20. juunil, kus võeti vastu 2014. a esimese poolaasta akrediteerimisotsused.…

04.08.2014 EKKA osaleb Moldova kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedisüsteemi väljaarendamisel

EKKA sai rahastuse projektile „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“. Projekt toetab Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri ülesehitamist. Konkreetseteks tegevusteks on koostöös Moldova haridusministeeriumiga vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine, hindamismetoodika väljatöötamine, agentuuri töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine ning töötajate ja hindamisekspertide koolitamine. Projekti lõppfaasis on kavas akrediteerimiste piloteerimine ühes kõrg- ning ühes kutsekoolis. Projekt kestab 9…