Uudised

09.04.2015 INQAAHE aastakonverents toimus sel korral Chigacos

EKKA arendusjuht Maiki Udam ja analüütik Riin Seema osalesid 31.märtsist 3.aprillini Chicagos (USA) toimunud Rahvusvahelise Kvaliteediagentuuride Võrgustiku (INQAAHE) aastakonverentsil „Changing Landscape of Higher Education: New Demands on Quality Assurance“. Konverentsi ettekanded ja töötoad käsitlesid peamiselt kõrghariduse mitmekesistumist: e-õppe, sh MOOCide (massive open online course) ekspansiivne areng, rahvusvahelistumine – ning selle mõju kvaliteedihindamisele, aga ka seda,…

08.04.2015 EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu jättis rahuldamata Tartu Ülikooli vaide meditsiini õppekavade hindamise kohta

Tartu Ülikool esitas EKKAle vaide hindamisnõukogu 18. jaanuaril tehtud otsuse kohta viia meditsiini õppekavagrupi kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta asemel viie aasta pärast. Tartu Ülikooli hinnangul ei ole lühema perioodi pärast hindamise läbiviimine põhjendatud. Nõukogu kaalus vaides toodud argumente ning, pidades küll vajalikuks parandada otsuse sõnastust, otsustas jätta vaide rahuldamata, viidates põhiprobleemina vajadusele pöörata senisest rohkem…

08.04.2015 EKKA uus nimi!

2.aprillist kannab EKKA uut nime – Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Agentuuri uus ingliskeelne nimetus on Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education. Lühendina jääb kasutusele EKKA. Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsustas 2.aprilli istungil muuta Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri nime, et viia agentuuri sisulised tegevused nimega vastavusse. Alates 2010. aastast on EKKA üheks põhitegevuseks kõrghariduse välishindamise…

31.03.2015 Kuidas saan välisülikooli õppima minnes õppe kvaliteeti kontrollida?

Kui plaanite välismaale õppima minna omal käel, siis on mõistlik  eelnevalt kontrollida, kas ülikool on sealses riigis tunnustatud (st õppe kvaliteedi nõuded täidetud). Seda saate teha ENIC-NARIC koostöövõrgu veebilehel, valides paremmenüüst riigi, kuhu minna plaanite ja edasi “Recognised higher education institutions”. Alati on võimalik välisriigi õppeasutuse tunnustatuse kontrolliks pöörduda ka Eesti ENIC/NARIC keskuse poole. Välisülikooli tunnustatus…

09.03.2015 EKKA-l käis külas Leedu kutsehariduse delegatsioon

Märsti alguses tegi Leedu kutsehariduse delegatsioon õppevisiidi Eestisse. Tutvuti EKKA ja kutseõppe akrediteerimisega. Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis tutvuti kooli sisemise kvaliteeditagamisega ja SA Innoves tegevustega õppekavaarenduses. Külastati võistlust Noor Meister 2015. Et Eesti ja Leedu kutsehariduse arengusuunad on sarnased, arutati ka edasisi koostöövõimalusi kutsehariduse kvaliteeditagamisel.   

20.02.2015 EKKA arendusjuht Maiki Udam valiti kõrghariduse kvaliteediagentuuride ülemaailmse võrgustiku INQAAHE nõukogusse.

EKKA arendusjuht Maiki Udam valiti kõrghariduse kvaliteediagentuuride ülemaailmse võrgustiku INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) nõukogusse. Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat. Võrgustiku presidendiks valiti APQN (Asia Pasific Quality Network) president Jagannath Patil (India). INQAAHE`sse kuulub üle 200 organisatsiooni maailma kõigilt asustatud kontinentidelt. INQAAHE Foorum Tallinnas 2014.aastal           …