Uudised

29.09.2015 EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 15. septembri istungi otsused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 15.septembri istungil vastu otsused akrediteerida Euroakadeemia kolmeks aastaks ning kinnitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli humanitaaria õppekavagrupi aruanded ning otsustas järgmised hindamised läbi viia Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis kolme , Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis seitsme aasta…

25.09.2015 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuril oli 22.-25. septembrini külas Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikoolide delegatsioon

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuril oli 22.-25. septembrini külas Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikoolide delegatsioon, et ette valmistada projekti kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks. Projekti rahastajaks on Maailmapank. EKKA-t on kaasatud projekti ettevalmistamisse selles osas, mis puudutab sise- ja välishindamissüsteemi väljatöötamist kõrgkoolis. Lisaks EKKA-le külastas Tadžiki delegatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi, EBS-i , Tartu Ülikooli ja TÜ…

21.09.2015 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHALE TEENINDUSE VALDKONNAS

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Teeninduse valdkonda kuuluvad järgmised õppekavagrupid: isikuteenindus, sport, transporditeenused, keskkonnahoid, riigikaitse, sisekaitse. Hindamisnõukogu liige –          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu –          ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud…

21.09.2015 Rahvusvaheline ekspertkomisjon: teaduse projektipõhine rahastamine ohustab ülikooli konkurentsivõimet

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viis Tartu Ülikoolis kevadel läbi esmakordselt institutsionaalse akrediteerimise. Ekspertide sõnul on Eesti suurima ja vanima ülikooli akadeemilisele kestlikkusele ohuks teaduse projektipõhine rahastamine. Kõige suuremas ohus on ekspertide sõnul interdistsiplinaarsed ja väiksemahulisemad uurimissuunad. „Väliseksperdid tõstsid küll esile Tartu Ülikooli arukat finantsjuhtimist ja ELi tõukefondide vahendite tõhusat kasutamist, kuid samas nähakse…

26.06.2015 Rahvusvaheline ekspertkomisjon: Tartu Ülikool seisab silmitsi ülesandega ühendada Eesti rahvusülikooli ning rahvusvaheliselt tugeva teadusülikooli roll

Foto: Andres Tennus/TÜ Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viis Tartu Ülikoolis läbi esmakordselt institutsionaalse akrediteerimise, mille käigus anti hinnang ülikooli tegevusele, eesmärkidele ning arengukavale. Hindamiskomisjoni aruande põhjal võttis EKKA hindamisnõukogu 18. juunil vastu otsuse akrediteerida Tartu Ülikool seitsmeks aastaks ja omistada ülikoolile EKKA kvaliteedimärk. „Komisjon soovitas ülikoolil pöörata rohkem tähelepanu ülikooli missiooni teatavale kahetisusele…

17.06.2015 Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2015 esimese poolaasta hindamisotsused

Kutsehariduse hindamisnõukogu uuenenud koosseis valis 11.06.2015 istungil hindamisnõukogu esimeheks Tiia Randma ning aseesimeheks Jüri Jõema. Hindamisnõukogu kaalus akrediteerimisotsuseid kokku 26 kooli õppekavarühmas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; äriteenused; energeetika ja automaatika; transporditehnika; disain ja käsitöö; puitmaterjalide töötlus; kaevandamine; militaarõpe ning veterinaaria. Nõukogu tutvus hindamisaruannetega ning analüüsis hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja  arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule  ning otsustas akrediteerida…