Uudised

10.09.2019 EKKA alustas koostööd Eesti Töötukassaga

Alates 1. oktoobrist hakkab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur hindama töötukassa koolituskaardi koostööpartnereid. Luubi alla võetakse nii täienduskoolituse läbiviimine, õppekavad kui ka teabe avalikustamine, ning hinnatakse nende vastavust täiskasvanute koolituse seadusele (TäKS) ja täienduskoolituse standardi nõuetele. Eelseisva hindamise eesmärk ongi anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita nii seaduses kui ka standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid. Nii seaduse kui ka standardi täitmine aitab tagada,…

29.08.2019 Kandideeri täienduskoolitusasutuste veebilehtede hindajaks

2019. aasta sügisest alustab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamisega, mille üheks tegevuseks on asutuste veebilehtede vastavuse hindamine täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele. Sellest tulenevalt otsib EKKA täienduskoolitusasutuste veebilehtede hindajaid. Oled oodatud kandideerima, kui: oled suurepäraste info otsimise oskustega; oled kiire õppija, täpne ja kohusetundlik; sulle sobib töö, mis…

21.08.2019 Tallinnas toimub kõrghariduse hindamisekspertide koolitus

4.–5. oktoobril toimub Tallinnas koolitus kõrghariduse hindamisekspertidele. Koolituse läbimine annab võimaluse osaleda eksperdi või vaatlejana EKKA välise kvaliteedihindamise protsessis ning olla kaasatud ka teiste riikide agentuuride hindamistesse. Koolituse läbinud on teadlikud kõrghariduse kvaliteedihindamise eesmärkidest, standarditest ja heast tavast; oskavad kõrgkooli eneseanalüüsi aruande põhjal formuleerida tugevusi ja parendusvaldkondi ning küsimusi tulenevalt hindamise nõuetest; viia läbi intervjuusid hindamiskülastusel…

20.06.2019 Hollandi kõrghariduse kvaliteediagentuur NVAO külastas EKKA-t

17. juunil külastas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Hollandi akrediteerimisorganisatsiooni (NVAO) delegatsioon, kuhu kuulusid akrediteerimisorganisatsiooni, haridusministeeriumi, üliõpilaste organisatsiooni, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide esindajad. Holland plaanib peagi muuta kõrghariduse välishindamise süsteemi, mistõttu oli külastuse peamine eesmärk õppida Eesti kogemusest süsteemi muutmisel. Koos arutleti võimalike riskide ja probleemide üle institutsionaalse akrediteerimise ning temaatilise hindamise rakendamisel. Hollandis on institutsionaalne akrediteerimine…

17.06.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 10. juuni otsused

10. juunil toimus taaskord EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu uue hindamistsükli esimene institutsionaalse akrediteerimise otsus ning kaks õppekavagrupi esmahindamise otsust.  Nõukogu otsused lühidalt: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia (kiiritusravi) magistriõppekava kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele; Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupi bakalaureuseõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele; akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks ja vastavalt EKKA…