Uudised

16.10.2015 EKKA lõpetas õigusteaduse magistriõppekavade hindamise Moldova Vabariigis

Sihtasutuse Archimedes koosseisus tegutsev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas 2015. aasta jooksul 13 erinevas Moldova kõrgkoolis õigusteaduse õppekavu. Vastavalt akrediteerimisotsusele said 3 õppekava täisakrediteeringu 5 aastaks, 18 õppekava osalise 3 aastaks ja 5 õppekava kohta tehti ettepanek mitte akrediteerida. „Erinevalt Eestist on õigusõppe valdkond Moldovas väga killustatud eri staatuse ja tasemega kõrgkoolide vahel,“…

08.10.2015 Eestis pakutav noorsootööalane kõrgharidus on osalt puudulik

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) viis läbi sotsiaalteenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamise Eesti kõrgkoolides, milles jõuti mh järeldusele, et Eesti kõrgkoolides napib noorsootöö vallas kvalifitseeritud õppejõude, tänapäevast oskusteavet ning omavahelist koostööd. „Eksperthinnangutes joonistub selgelt välja noorsootöö valdkonna probleemistik nii Tallinna Ülikoolis (endise Pedagoogilise Seminari rakenduskõrghariduse õppekava) kui Tartu Ülikoolis (Narva kolledži õppekava),“ sõnas EKKA…

02.10.2015 EKKA otsib oma kollektiivi infojuhti

Seoses ümberkorraldustega Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) sisemises tööjaotuses kuulutab Sihtasutus Archimedes välja konkursi EKKA INFOJUHI ametikohale. Infojuhi põhiülesanne on erinevate sihtrühmade teavitamine kõrg- ja kutsehariduse hindamise tulemustest.  Infojuht • teeb koostööd erinevate sihtrühmadega, et tagada hinnatavate õppeasutuste, riigi- ja valitsusasutuste,  tööandjate, õppijate ja teiste huvipoolte informeeritus kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise tulemustest • korraldab…

29.09.2015 EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 15. septembri istungi otsused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 15.septembri istungil vastu otsused akrediteerida Euroakadeemia kolmeks aastaks ning kinnitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli humanitaaria õppekavagrupi aruanded ning otsustas järgmised hindamised läbi viia Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis kolme , Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis seitsme aasta…

25.09.2015 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuril oli 22.-25. septembrini külas Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikoolide delegatsioon

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuril oli 22.-25. septembrini külas Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikoolide delegatsioon, et ette valmistada projekti kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks. Projekti rahastajaks on Maailmapank. EKKA-t on kaasatud projekti ettevalmistamisse selles osas, mis puudutab sise- ja välishindamissüsteemi väljatöötamist kõrgkoolis. Lisaks EKKA-le külastas Tadžiki delegatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi, EBS-i , Tartu Ülikooli ja TÜ…

21.09.2015 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHALE TEENINDUSE VALDKONNAS

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Teeninduse valdkonda kuuluvad järgmised õppekavagrupid: isikuteenindus, sport, transporditeenused, keskkonnahoid, riigikaitse, sisekaitse. Hindamisnõukogu liige –          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu –          ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud…