Uudised

10.06.2014 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID AIANDUSE ja KESKKONNAKAITSE valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist. 2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas. Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas. Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse. Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID   vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;…

09.05.2014 Mitmed kõrgkoolid said teisel katsel oma õppekavadele tähtajatu õppe läbiviimise õiguse

8.mail toimunud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu istungil võeti vastu seitset kõrgkooli puudutavad kvaliteedi hindamise otsused. Tähtajatu koolitusloa vääriliseks hinnati Tallinna Ülikooli psühholoogia doktoriõpe ning bio- ja keskkonnateaduste magistriõpe, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste doktoriõpe, EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe ning kristliku kultuuriloo magistriõpe, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpetajakoolituse magistriõpe. Kolmeks aastaks soovitas hindamisnõukogu anda…

03.04.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib tööandjate esindajaid aianduse ja keskkonnakaitse valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist. 2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas. Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas. Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse. Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; vastava valdkonna ettevõtete…

05.02.2014 Kõrghariduse Hindamisnõukogu 5. veebruari istungi otsused

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 5.veebruari istungil vastu otsused akrediteerida Eesti Lennuakadeemia jaKaitseväe Ühendatud Õppeasutused seitsmeks aastaks kõrvaltingimustega teadus- ja arendustegevuse osas.  Hindamisnõukogu kinnitas Tallinna Ülikooli ningEesti Infotehnoloogia Kolledži informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise aruanded ning otsustas järgmise hindamise läbi viia seitsme aasta pärast. . Rahvusvahelised hindamiskomisjonid hindasid kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise raames Eesti Lennuakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimist, õppetöö…

16.01.2014 Kõrgkoolide rektorid: Institutsionaalne hindamine on hea võimalus analüüsida kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning saada tagasisidet kogenud ekspertidelt

Rahvusvahelised akrediteerimiskomisjonid väisasid sel kevadel Tallinna Ülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor.  Hindamiskomisjonide aruannete põhjal võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 9.juunil vastu otsused akrediteerida Tallinna Ülikool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor seitsmeks aastaks. Mõlemale kõrgkoolile omistati EKKA kvaliteedimärk. Komisjonidesse kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Suurbritanniast, Hispaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Soomest, Hollandist, Makedooniast, Leedust ja Eestist. Komisjon tunnustas…

15.01.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisekspert Hillar Bauman valiti Vene Föderatsiooni akrediteerimisnõukogu (National Accreditation Board) liikmeks

Akrediteerimisnõukogu on Venemaa Rahvusliku Akrediteerimiskeskuse (National Centre for Public Accreditation) kõrgeim otsustuskogu, mis vaatab üle  Venemaa ülikoolide õppekavade  välishindamise aruandeid ja võtab vastu akrediteerimisotsuseid. Nõukogusse kuulub 25 liiget. Esimene istung, kus Hillar Bauman osaleb, toimub 21. märtsil. Lähem informatsioon: Hillar Bauman hillar.bauman@archimedes.ee Tel 640 0458 National Accreditation Board koduleht: http://www.ncpa.ru/