Uudised

07.01.2016 Konkurss kõrghariduse hindamisnõukogu üliõpilasliikme kohale

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU ÜLIÕPILASLIIKME KOHALE Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogu liige –          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu –          ei esinda…

16.12.2015 Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2015 II poolaasta akrediteerimisotsused

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises osales sügisel kokku 30 kooli õppekavarühma 10 erinevas (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, äriteenuste, energeetika ja automaatika, transporditehnika, disaini ja käsitöö, puitmaterjalide töötluse, keemilise töötluse, laevandustehnika, kalanduse ja iluteeninduse) õppekavarühmas. Kutsehariduse hindamisnõukogu tutvus hindamisdokumentidega ning analüüsis 08.12.2015 istungil hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust hindamiskomisjoni akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena otsustas akrediteerida kuueks aastaks…

19.11.2015 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur toetab Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi arendamist

Eile, 18. novembril toimus Aserbaidžaani pealinnas Bakuus Twinning projekti kohtumine, kus viibis ka Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Koos Soome Hariduse Hindamise Keskusega, ollakse antud projektis Aserbaidžaani haridusministeeriumi peamisteks partneriteks. Projekti eesmärgiks on parendada Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi ning viia see vastavusse Euroopa kõrgharidusruumi nõuete ja standarditega. Projekt kestab 2017. aasta augustini ning selle maksumuseks on 1,3…

11.11.2015 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri külastasid kolleegid Sloveeniast

Eelmisel nädalal saabusid Eestisse Sloveenia Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (SQAA) direktor Ivan Leban ning agentuuri kvaliteedinõunik Jernej Širok. Külalistega kohtusid EKKA juhataja Heli Mattisen ning hindamisjuht Liia Lauri. Külaliste eesmärgiks oli tutvuda Eesti kõrgharidusmaastikuga ning EKKA töökorraldusega. Sloveenia agentuuri direktor Ivan Leben sõnas, et kui Eestis on viimaste aastate jooksul toimunud mitmeid kõrgkoolide ja õppekavade ühinemisi, siis…

04.11.2015 Eesti kõrghariduse peamised valukohad ja arenguvajadused kõrghariduse välishindamise tulemuste põhjal

Eesti kõrgharidusmaastikul palju kõmu tekitanud Gunnar Okki raporti taustal tasuks pilk heita ka Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse välishindamiste tulemustele. Tuleb tunnistada, et nii mõneski punktis ühtivad välisekspertide antud hinnangud Okki raporti ettepanekutega. Samas ei näe EKKA, mis kuulub alates 2013. aastast Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse (EQAR), tarvidust käivitada uut rahvusvahelise välishindamise ringi, kuivõrd…