Uudised

28.04.2016 Gruusia kvaliteediagentuur otsib kõrghariduse välishindamise eksperte

Gruusia kvaliteediagentuur (NCEQE) on edastanud avatud kutse, leidmaks rahvusvahelisi eksperte, keda kaasata Gruusia kõrghariduse kvaliteedihindamistel. Nõutavad kogemused ja tingimused ekspertidele on järgnevad: Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; Vähemalt kolme aastane õpetamise ja/või teadustöö kogemus; Kogemus õppekavade arendamisel ja/või nende koostamisel; Akadeemilise kirjutamise oskused; Meeskonnatöö oskus; Raportite kirjutamise oskus, informatsiooni analüüsimine ja töötlemine; Inglise keele oskus kõrgtasemel…

19.02.2016 Ekspertkomisjon: Tartu Kõrgem Kunstikool paistab silma nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu kinnitas oma hiljutisel istungil otsuse, millega anti Tartu Kõrgemale Kunstikoolile maksimaalne, 7aastane akrediteering. Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnang oli vägagi positiivne: kiideti nii tõhusat kommunikatsioonisüsteemi kui ka õppejõudude ja üliõpilaste erakordselt aktiivset rahvusvahelist mobiilsust. Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattiseni sõnul pidas komisjon eriti väärtuslikuks, et kaasaegsete  globaalsete suundumuste järgimise…

08.01.2016 EKKA otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2016. aasta I poolaastal akrediteeritavates õppekavarühmades: •KAUBANDUS •TOIDUAINETÖÖTLUS •MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS •EHITUS Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest –      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid –      praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel…

07.01.2016 Konkurss kõrghariduse hindamisnõukogu üliõpilasliikme kohale

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU ÜLIÕPILASLIIKME KOHALE Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogu liige –          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu –          ei esinda…

16.12.2015 Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2015 II poolaasta akrediteerimisotsused

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises osales sügisel kokku 30 kooli õppekavarühma 10 erinevas (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, äriteenuste, energeetika ja automaatika, transporditehnika, disaini ja käsitöö, puitmaterjalide töötluse, keemilise töötluse, laevandustehnika, kalanduse ja iluteeninduse) õppekavarühmas. Kutsehariduse hindamisnõukogu tutvus hindamisdokumentidega ning analüüsis 08.12.2015 istungil hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust hindamiskomisjoni akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena otsustas akrediteerida kuueks aastaks…