Uudised

22.06.2016 Ekspertkomisjon: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut paistab silma oma ainulaadse profiili poolest

  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, millega anti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudile maksimaalne, 7aastane akrediteering. Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkoolis on toimib efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev ühiskonna arengusse panustamine. Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnangul paistab Usuteaduse Instituut Eestis silma…

23.05.2016 EKKA otsib kutseõppe hindamiskoordinaatorit

Ootame oma toredasse kolletiivi kutseõppe hindamiskoordinaatorit – tegemist on tähtajalise ametikohaga, lapsehoolduspuhukusel töötaja asendamiseks. Koordinaator töötab koostöös kutseõppe hindamisjuhiga ning tema põhiülesanne on hindamiskomisjonide töö koordineerimine, sealhulgas: • hindamisperioodide ettevalmistus ja analüüs (koolitajate ja ekspertide konkursside ettevalmistus, koolituste korraldus, kirjavahetus õppeasutuste ja ekspertidega) • ekspertide ja assistentide koolituste läbiviimine • kutseõppe ekspertide nõustamine • kutseõppe…

29.04.2016 EKKA OTSIB TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2016. aasta sügisel akrediteeritavates õppekavarühmades: ÕIGUSTEENUSED AIANDUS MERENDUS MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID (Tallinna Balletikooli klassikalise balleti ja kaasaegse tantsu õppekavad)  Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest –      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid –      praktikajuhendajad valdkonna…

28.04.2016 Gruusia kvaliteediagentuur otsib kõrghariduse välishindamise eksperte

Gruusia kvaliteediagentuur (NCEQE) on edastanud avatud kutse, leidmaks rahvusvahelisi eksperte, keda kaasata Gruusia kõrghariduse kvaliteedihindamistel. Nõutavad kogemused ja tingimused ekspertidele on järgnevad: Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; Vähemalt kolme aastane õpetamise ja/või teadustöö kogemus; Kogemus õppekavade arendamisel ja/või nende koostamisel; Akadeemilise kirjutamise oskused; Meeskonnatöö oskus; Raportite kirjutamise oskus, informatsiooni analüüsimine ja töötlemine; Inglise keele oskus kõrgtasemel…

19.02.2016 Ekspertkomisjon: Tartu Kõrgem Kunstikool paistab silma nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu kinnitas oma hiljutisel istungil otsuse, millega anti Tartu Kõrgemale Kunstikoolile maksimaalne, 7aastane akrediteering. Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnang oli vägagi positiivne: kiideti nii tõhusat kommunikatsioonisüsteemi kui ka õppejõudude ja üliõpilaste erakordselt aktiivset rahvusvahelist mobiilsust. Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattiseni sõnul pidas komisjon eriti väärtuslikuks, et kaasaegsete  globaalsete suundumuste järgimise…

08.01.2016 EKKA otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2016. aasta I poolaastal akrediteeritavates õppekavarühmades: •KAUBANDUS •TOIDUAINETÖÖTLUS •MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS •EHITUS Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest –      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid –      praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel…