Uudised

20.02.2017 Tudeng, liitu kvaliteedivõrgustikuga!

Hea tudeng Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) ja SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsuvad Sind liituma üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustikuga. Esimest korda moodustatava võrgustiku eesmärgiks on suurendada tudengite panust kõrgkoolide õppe murede ja rõõmude analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu…

05.01.2017 EKKA otsib tööandjate esindajaid kutseõppe hindamiskomisjonidesse

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2017. aasta kevadel akrediteeritavates õppekavarühmades: ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD – vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest – valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid – praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes. Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel või…

30.11.2016 EBSi, EMTA ja TLÜ hindamiskülastusel osalevad EKKA twinningupartnerid Aserbaidžaanist

2016. aasta sügisel ja 2017. aasta kevadel läbi viidava ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise raames külastab ekspertidest koosnev hindamiskomisjon  5.-9. detsembrini 2016 Estonian Business Schooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ning Tallinna Ülikooli. Külastuse teeb tavapärasest pisut erinevaks asjaolu, et lisaks hindamiskomisjoni liikmetele on kõrghariduse välishindamise süsteemiga tutvumas ka EKKA projektipartnerid Aserbaidžaanist: Tofig Ahmadov Aserbaidžaani haridusministeeriumi kõrghariduse…

22.06.2016 Ekspertkomisjon: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut paistab silma oma ainulaadse profiili poolest

  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, millega anti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudile maksimaalne, 7aastane akrediteering. Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkoolis on toimib efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev ühiskonna arengusse panustamine. Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnangul paistab Usuteaduse Instituut Eestis silma…

23.05.2016 EKKA otsib kutseõppe hindamiskoordinaatorit

Ootame oma toredasse kolletiivi kutseõppe hindamiskoordinaatorit – tegemist on tähtajalise ametikohaga, lapsehoolduspuhukusel töötaja asendamiseks. Koordinaator töötab koostöös kutseõppe hindamisjuhiga ning tema põhiülesanne on hindamiskomisjonide töö koordineerimine, sealhulgas: • hindamisperioodide ettevalmistus ja analüüs (koolitajate ja ekspertide konkursside ettevalmistus, koolituste korraldus, kirjavahetus õppeasutuste ja ekspertidega) • ekspertide ja assistentide koolituste läbiviimine • kutseõppe ekspertide nõustamine • kutseõppe…

29.04.2016 EKKA OTSIB TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2016. aasta sügisel akrediteeritavates õppekavarühmades: ÕIGUSTEENUSED AIANDUS MERENDUS MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID (Tallinna Balletikooli klassikalise balleti ja kaasaegse tantsu õppekavad)  Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest –      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid –      praktikajuhendajad valdkonna…