Uudised

30.10.2017 EKKA hindab täienduskoolitust Tadžikistanis

Eesti Kõrg- ka Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevusajaloos esmakordselt võtab EKKA ette täienduskoolituse õppekava hindamise ning seda mitte Eestis vaid Tadžikistanis. Tegemist on OSCE Border Management Staff College’i (BMSC) üheaastase kombineeritud õppe õppekavaga, mis tähendab, et suurem osa õppetegevusest viiakse läbi e-õppe vormis, mida täiendavad tavapärase kontaktõppe sessioonid. Hinnatav õppekava kannab nime “Border Security and Management for Senior…

25.10.2017 Kõrghariduse uue hindamiskontseptsiooni tutvustamine Soomes ja Prantsusmaal

Sel nädalal tutvustab EKKA juhataja Heli Mattisen kahel eri sihtrühmadele suunatud üritusel Eesti kõrghariduse välishindamise tulevikukontseptsiooni. Alates 2020. aastast käivituva hindamiskontseptsiooni ning eelkõige just selle institutsionaalset akrediteerimist puudutava osa pikem tutvustus ja aruteluring toimub Eesti kõrgkoolide õppeprorektoritele ja õppeosakondade juhatajatele nende väljasõiduistungil EBSi Helsingi filiaali 25. oktoobril. 26. oktoobril teeb Heli Mattisen Eesti kõrghariduse välishindamise…

19.10.2017 Sel sügisel hindab EKKA esmakordselt doktoriõppe õppekavasid

2017. aasta sügisel viib EKKA läbi esimesed doktoriõppe õppekavagruppide hindamised. Doktoriõpet hinnatakse Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis järgmistes valdkondades: humanitaaria; keeled ja kultuurid; usuteadus; tehnika, tootmine ja tehnoloogia; meditsiin ja sport. Kuna doktoriõppe üleminekuhindamine toimus aastail 2010-2011 ning õppekavagruppide hindamise kohustus on vähemalt kord 7 aasta jooksul, siis toimubki hindamine 2017-18.…

09.10.2017 EKKA sel nädalal hinnatava rollis

Alates 2013. aastast on EKKA Euroopa hindamisagentuuride assotsiatsiooni ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) täisliige. ENQA liikmesuse eelduseks on kvaliteediagentuuri regulaarne välishindamine, mille raames kontrollitakse vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele (EKKSS). Samuti on taoline välishindamine eelduseks kuulumisele EQARisse. Agentuuri hindamise protsess sarnaneb hindamistele, mida EKKA viib läbi oma igapäevatöös. Agentuur (ehk EKKA)…

06.10.2017 Ekspertkomisjon: Kunstiakadeemia panus on märgatav nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Kunstiakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse. EKAt hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi kõrgkooli tugevustena välja põhjaliku ja kaasava arendustegevuse ja koostöö nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. Erilist tunnustust pälvis akadeemia innovaatiline koostöö ühiskondlike sidusrühmade, riigiasutuste ja loomemajandussektoriga. Hindamisraport toob välja, et EKA korraldab arvukalt…

06.10.2017 EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungil võeti vastu üks institutsionaalse akrediteerimise ning seitse õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise kohta ning kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Sel aastal toimus esmakordselt institutsionaalne akrediteerimine koos õppekavagrupi (kunstid) kvaliteedihindamisega Eesti Kunstiakadeemias. Hindamiskomisjon kirjutas ühisaruande, mis sisaldas nii institutsionaalse…