Uudised

06.10.2017 EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungil võeti vastu üks institutsionaalse akrediteerimise ning seitse õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise kohta ning kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Sel aastal toimus esmakordselt institutsionaalne akrediteerimine koos õppekavagrupi (kunstid) kvaliteedihindamisega Eesti Kunstiakadeemias. Hindamiskomisjon kirjutas ühisaruande, mis sisaldas nii institutsionaalse…

14.09.2017 Euroopa riikide kutseõppe kvaliteedispetsialistid jagavad kogemusi Tallinna kohtumisel

13.-14. septembril kogunevad Euroopa kutsehariduse kvaliteedi tagamise raamistiku (EQAVET) tegevustes osalejad Tallinna Teeninduskoolis, et jagada kogemusi ja parimaid praktikaid. Kohtumisel arutatakse, mida ja kuidas tehakse kutseõppe kvaliteedi tagamiseks erinevates riikides  nii haridussüsteemis tervikuna kui igas koolis, et kutseõppe kvaliteet vastaks kõigi huvipoolte ootustele. “Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal on meil hea võimalus võõrustada kolleege teistest…

11.09.2017 Balti riikide hindamisagentuuride iga-aastasel ühis-seminaril jagati kogemusi ja mõtteid

7.-8. septembril Võrumaal Uhtjäve ürgorus toimunud iga-aastasel Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride ühisseminaril kuulati teiste riikide  kolleegide kogemuste ja plaanide kohta ning arutleti erinevatel agentuuride jaoks olulistel teemadel. Seekord kõigi kolme riigi agentuure Eestis võõrustanud EKKA oli koostöös teiste riikide kolleegidega seminari teemadeks valinud hindamiste protseduurid ja eesmärgid ning nende asjakohasuse  hinnatavate õppeasutuste jaoks,kuidas…

06.09.2017 Lõpule jõudis kaheaastane Eesti-Soome koostööprojekt Aserbaidžaanis

31. augustiga lõppes Soome-Eesti mestimis- ( ingl k twinning) projekt Aserbaidžaanis, mille eesmärk oli toetada sealset haridusministeeriumi kõrghariduse kvaliteedi edendamisel ning lõimimisel Euroopa kõrgharidusruumiga. Projekti vedast eest Soome hindamiskeskus Kansallinen Koulutuksen Arviontikeskus (KARVI), Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) osales projektis noorempartnerina. Kahe aasta jooksul jagasid 33 eksperti Soomest ja Eestist, aga ka Saksamaalt ja…

11.04.2017 Rahvusvaheline hindamiskomisjon: Eesti õpetajakoolitus areneb õiges suunas

Kolmapäeval, 12. aprillil kell 9-11 tutvustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade rahvusvahelise kvaliteedihindamise tulemusi, millest nähtub, et õppekavad on tugevad ning õppetöö korraldatud paindlikult, kuid rohkem tuleb tähelepanu pöörata väljalangevusele ja juhendamise kvaliteedile. Hindamise viis läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli 2016. aasta sügisel hinnanud…

22.03.2017 Rahvusvaheline ekspertkomisjon: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse. Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas…