Uudised

15.12.2017 SA Innovel valmis EKKA hindamisaruannete ja OSKA valdkondlike uuringute põhjal analüüs praktika ja töökohapõhise õppe kohta

Sihtasutus Innovel on ESFist toetatava tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine raames valminud kokkuvõte praktika ja töökohapõhise õppe kitsaskohtadest ja arendusvaldkondadest. Reelika Luhtaru ja Maris Ode koostatud analüüs on valminud OSKA valdkondlike uuringute ning EKKA kutse- ja kõrghariduse hindamisaruannete põhjal ning hõlmab järgmisi valdkondi: 1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; 2) Metsandus ja puidutööstus; 3)…

16.11.2017 Konkurss EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE    Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.   Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses ja…

06.11.2017 Analüüs Eesti kõrgharidusõppe tugevustest ja kitsaskohtadest 2015-2016 hindamistulemuste põhjal

Liia Lauril ning Heli Mattisenil EKKAst on valminud analüüs õppekavagrupi kvaliteedihindamise tulemuste kohta aastatel 2012-2016. Analüüs kombineerib kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid meetodeid, andes ülevaate nii hindamistulemustest (järgmine hindamine 7 aasta pärasat või varem, kõrvaltingimused) kui ekpertide poolt enim välja toodud tugevustest ja parendusvaldkondadest. Kui tervikanalüüs vaatleb kõiki 2012.-2016. läbi viidud hindamiste tulemusi, siis tugevuste ja parendusvaldkondade…

02.11.2017 Rahvusvaheline kolleegidelt õppimise miniseminar EKKAs

Lisaks EKKAt pikemalt väisavatele töövarjudele Malaisiast ja Jaapanist avanes EKKA töötajatel eile ehk 1. novembril võimalus kohtuda nelja kolleegiga Horvaatia Teadus- ja Kõrgharidusagentuurist (the Agency for Science and Higher Education (ASHE)). Kolleegid Horvaatiast külastavad Euroopa Liidu finantseeritava projekti raames kogemuste vahetamise eesmärgil neile huvi pakkuvaid hindamisagentuure teistes Euroopa riikides, olles lisaks agentuuridele Hispaaniast ja Saksamaalt…

31.10.2017 EKKA võõrustab töövarjusid Jaapanist ja Malaisiast

26. oktoobrist 3. novembrini väisavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EKKA ühisprojekti raames töövarjud Jaapanist ja Malaisiast. Projekt on suunatud Aasia ning Euroopa Liidu liikmesriike, Šveitsi ja Norrat ühendava dialoogiplatvormi ASEM Aasia liikmesriikide kvaliteedivaldkonna spetsialistidele ning selle eesmärgiks on pakkuda Aasia riikide kvaliteediekspertidele võimalust tutvuda kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtete ja praktikatega Eestis,…

30.10.2017 EKKA hindab täienduskoolitust Tadžikistanis

Eesti Kõrg- ka Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevusajaloos esmakordselt võtab EKKA ette täienduskoolituse õppekava hindamise ning seda mitte Eestis vaid Tadžikistanis. Tegemist on OSCE Border Management Staff College’i (BMSC) üheaastase kombineeritud õppe õppekavaga, mis tähendab, et suurem osa õppetegevusest viiakse läbi e-õppe vormis, mida täiendavad tavapärase kontaktõppe sessioonid. Hinnatav õppekava kannab nime “Border Security and Management for Senior…