Uudised

12.01.2018 Veebruarist alustab tööd kõrghariduse hindamisnõukogu uus koosseis

02.02.2018 lõpevad praeguse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu volitused. Uue koosseisu moodustamiseks kuulutas SA Archimedes 16.11.2017 välja konkursi. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võisid esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. SA Archimedes nõukogu vaagis oma 13.12.2017 istungil esitatud kandidaate ning otsustas kinnitada kõrghariduse hindamisnõukogu järgmises koosseisus: Anneli Entson, Tööandjate…

04.01.2018 EKKA jagab oma hindamiskogemusi Tšiilis

EKKA rahvusvahelise koostöö juht Maiki Udam osaleb Tšiili kõrghariduse kvaliteediagentuuri CINDA kutsel 8.-10. jaanuarini Santiagos toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Higher Education for the 21st Century: Diversity, Quality, Improvement“ (eesti k: „21. sajandisse sobiv kõrgharidus: mitmekesisus, kvaliteet, parenemine“). Maiki Udam on seal INQAAHE nõukogu esindajana ja esineb konverentsil ettekandega „Integrated accreditation (institutions and programs): benefits, challenges, risks“…

29.12.2017 EKKA 2018. aasta esimese poolaasta hindamised

2018. aastal toimuvad kõrghariduses viimased õppekavagruppide kvaliteedihindamised, põhirõhk on doktoriõppe hindamistel. Teist korda tulevad institutsionaalsele akrediteerimisele Euroakadeemia ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Rekordiliselt palju on järgmisel aastal esmahindamisi (5). Kutsehariduses on 2018. aasta esimese akrediteerimistsükli lõpetamise ning uue kvaliteedihindamise käivitamise aasta. 2018. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine: Euroakadeemia; Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Õppekavagrupi kvaliteedihindamine:…

21.12.2017 Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2017. a. teise poolaasta hindamisotsused

2017. aasta teisel poolaastal akrediteeris EKKA kutsehariduses kokku 10 kooli õppekavarühma. Hindamisnõukogu analüüsis 01.12. ja 19.12 istungitel õppekavarühmade hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja parendusvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena võttis vastu otsused akrediteerida õppekavarühm kuueks aastaks ning teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kuue aasta võrra kokku viiel juhul.  Pooltel juhtudel oli otsus akrediteerida…

15.12.2017 SA Innovel valmis EKKA hindamisaruannete ja OSKA valdkondlike uuringute põhjal analüüs praktika ja töökohapõhise õppe kohta

Sihtasutus Innovel on ESFist toetatava tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine raames valminud kokkuvõte praktika ja töökohapõhise õppe kitsaskohtadest ja arendusvaldkondadest. Reelika Luhtaru ja Maris Ode koostatud analüüs on valminud OSKA valdkondlike uuringute ning EKKA kutse- ja kõrghariduse hindamisaruannete põhjal ning hõlmab järgmisi valdkondi: 1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; 2) Metsandus ja puidutööstus; 3)…