Uudised

29.12.2017 EKKA 2018. aasta esimese poolaasta hindamised

2018. aastal toimuvad kõrghariduses viimased õppekavagruppide kvaliteedihindamised, põhirõhk on doktoriõppe hindamistel. Teist korda tulevad institutsionaalsele akrediteerimisele Euroakadeemia ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Rekordiliselt palju on järgmisel aastal esmahindamisi (5). Kutsehariduses on 2018. aasta esimese akrediteerimistsükli lõpetamise ning uue kvaliteedihindamise käivitamise aasta. 2018. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine: Euroakadeemia; Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Õppekavagrupi kvaliteedihindamine:…

21.12.2017 Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2017. a. teise poolaasta hindamisotsused

2017. aasta teisel poolaastal akrediteeris EKKA kutsehariduses kokku 10 kooli õppekavarühma. Hindamisnõukogu analüüsis 01.12. ja 19.12 istungitel õppekavarühmade hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja parendusvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena võttis vastu otsused akrediteerida õppekavarühm kuueks aastaks ning teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kuue aasta võrra kokku viiel juhul.  Pooltel juhtudel oli otsus akrediteerida…

15.12.2017 SA Innovel valmis EKKA hindamisaruannete ja OSKA valdkondlike uuringute põhjal analüüs praktika ja töökohapõhise õppe kohta

Sihtasutus Innovel on ESFist toetatava tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine raames valminud kokkuvõte praktika ja töökohapõhise õppe kitsaskohtadest ja arendusvaldkondadest. Reelika Luhtaru ja Maris Ode koostatud analüüs on valminud OSKA valdkondlike uuringute ning EKKA kutse- ja kõrghariduse hindamisaruannete põhjal ning hõlmab järgmisi valdkondi: 1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; 2) Metsandus ja puidutööstus; 3)…

16.11.2017 Konkurss EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE    Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.   Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses ja…

06.11.2017 Analüüs Eesti kõrgharidusõppe tugevustest ja kitsaskohtadest 2015-2016 hindamistulemuste põhjal

Liia Lauril ning Heli Mattisenil EKKAst on valminud analüüs õppekavagrupi kvaliteedihindamise tulemuste kohta aastatel 2012-2016. Analüüs kombineerib kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid meetodeid, andes ülevaate nii hindamistulemustest (järgmine hindamine 7 aasta pärasat või varem, kõrvaltingimused) kui ekpertide poolt enim välja toodud tugevustest ja parendusvaldkondadest. Kui tervikanalüüs vaatleb kõiki 2012.-2016. läbi viidud hindamiste tulemusi, siis tugevuste ja parendusvaldkondade…