Uudised

21.08.2019 Tallinnas toimub kõrghariduse hindamisekspertide koolitus

4.–5. oktoobril toimub Tallinnas koolitus kõrghariduse hindamisekspertidele. Koolituse läbimine annab võimaluse osaleda eksperdi või vaatlejana EKKA välise kvaliteedihindamise protsessis ning olla kaasatud ka teiste riikide agentuuride hindamistesse. Koolituse läbinud on teadlikud kõrghariduse kvaliteedihindamise eesmärkidest, standarditest ja heast tavast; oskavad kõrgkooli eneseanalüüsi aruande põhjal formuleerida tugevusi ja parendusvaldkondi ning küsimusi tulenevalt hindamise nõuetest; viia läbi intervjuusid hindamiskülastusel…

20.06.2019 Hollandi kõrghariduse kvaliteediagentuur NVAO külastas EKKA-t

17. juunil külastas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Hollandi akrediteerimisorganisatsiooni (NVAO) delegatsioon, kuhu kuulusid akrediteerimisorganisatsiooni, haridusministeeriumi, üliõpilaste organisatsiooni, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide esindajad. Holland plaanib peagi muuta kõrghariduse välishindamise süsteemi, mistõttu oli külastuse peamine eesmärk õppida Eesti kogemusest süsteemi muutmisel. Koos arutleti võimalike riskide ja probleemide üle institutsionaalse akrediteerimise ning temaatilise hindamise rakendamisel. Hollandis on institutsionaalne akrediteerimine…

17.06.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 10. juuni otsused

10. juunil toimus taaskord EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu uue hindamistsükli esimene institutsionaalse akrediteerimise otsus ning kaks õppekavagrupi esmahindamise otsust.  Nõukogu otsused lühidalt: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia (kiiritusravi) magistriõppekava kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele; Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupi bakalaureuseõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele; akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks ja vastavalt EKKA…

14.06.2019 Sisekaitseakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks. Sisekaitseakadeemia on esimene õppeasutus, mis läbis uue tsükli institutsionaalse akrediteerimise. Sel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks ning anda kõrgkoolile EKKA kvaliteedimärk. Komisjon tõstis Sisekaitseakadeemia puhul eriliselt esile saavutusi ressursside ja õppekava valdkondades. Tugevustena toodi välja…

06.05.2019 Kõrghariduse hindamisnõukogu 8. aprilli otsused

8. aprillil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Samuti võttis nõukogu vastu otsuse nelja esmahindamise osas. Nõukogu otsused lühidalt: Nordic School of Hospitality and Innovation – Haaga-Helia, Tallinn isikuteeninduse õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele;…