Uudised

09.10.2017 EKKA sel nädalal hinnatava rollis

Alates 2013. aastast on EKKA Euroopa hindamisagentuuride assotsiatsiooni ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) täisliige. ENQA liikmesuse eelduseks on kvaliteediagentuuri regulaarne välishindamine, mille raames kontrollitakse vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele (EKKSS). Samuti on taoline välishindamine eelduseks kuulumisele EQARisse. Agentuuri hindamise protsess sarnaneb hindamistele, mida EKKA viib läbi oma igapäevatöös. Agentuur (ehk EKKA)…

06.10.2017 Ekspertkomisjon: Kunstiakadeemia panus on märgatav nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Kunstiakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse. EKAt hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi kõrgkooli tugevustena välja põhjaliku ja kaasava arendustegevuse ja koostöö nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. Erilist tunnustust pälvis akadeemia innovaatiline koostöö ühiskondlike sidusrühmade, riigiasutuste ja loomemajandussektoriga. Hindamisraport toob välja, et EKA korraldab arvukalt…

06.10.2017 EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungil võeti vastu üks institutsionaalse akrediteerimise ning seitse õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise kohta ning kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Sel aastal toimus esmakordselt institutsionaalne akrediteerimine koos õppekavagrupi (kunstid) kvaliteedihindamisega Eesti Kunstiakadeemias. Hindamiskomisjon kirjutas ühisaruande, mis sisaldas nii institutsionaalse…

14.09.2017 Euroopa riikide kutseõppe kvaliteedispetsialistid jagavad kogemusi Tallinna kohtumisel

13.-14. septembril kogunevad Euroopa kutsehariduse kvaliteedi tagamise raamistiku (EQAVET) tegevustes osalejad Tallinna Teeninduskoolis, et jagada kogemusi ja parimaid praktikaid. Kohtumisel arutatakse, mida ja kuidas tehakse kutseõppe kvaliteedi tagamiseks erinevates riikides  nii haridussüsteemis tervikuna kui igas koolis, et kutseõppe kvaliteet vastaks kõigi huvipoolte ootustele. “Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal on meil hea võimalus võõrustada kolleege teistest…

11.09.2017 Balti riikide hindamisagentuuride iga-aastasel ühis-seminaril jagati kogemusi ja mõtteid

7.-8. septembril Võrumaal Uhtjäve ürgorus toimunud iga-aastasel Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride ühisseminaril kuulati teiste riikide  kolleegide kogemuste ja plaanide kohta ning arutleti erinevatel agentuuride jaoks olulistel teemadel. Seekord kõigi kolme riigi agentuure Eestis võõrustanud EKKA oli koostöös teiste riikide kolleegidega seminari teemadeks valinud hindamiste protseduurid ja eesmärgid ning nende asjakohasuse  hinnatavate õppeasutuste jaoks,kuidas…

06.09.2017 Lõpule jõudis kaheaastane Eesti-Soome koostööprojekt Aserbaidžaanis

31. augustiga lõppes Soome-Eesti mestimis- ( ingl k twinning) projekt Aserbaidžaanis, mille eesmärk oli toetada sealset haridusministeeriumi kõrghariduse kvaliteedi edendamisel ning lõimimisel Euroopa kõrgharidusruumiga. Projekti vedast eest Soome hindamiskeskus Kansallinen Koulutuksen Arviontikeskus (KARVI), Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) osales projektis noorempartnerina. Kahe aasta jooksul jagasid 33 eksperti Soomest ja Eestist, aga ka Saksamaalt ja…