Uudised

14.02.2019 Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   Oled oodatud kandideerima, kui omad kõrgharidust ja vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: Oled täienduskoolitusasutuse pidaja, töötanud välja täienduskoolituse valdkonna metoodilist juhendmaterjali, omad vähemalt kümne aastast täienduskoolituse…

30.01.2019 Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides – kutse temaatilise hindamise tulemusi tutvustavale seminarile

21. märts 2019. a. Eesti Kunstiakadeemia (Põhja puiestee 7, Tallinn) 2018. aastal viis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise. Hindamise valimisse kuulusid kõrgkoolid, kus on vähemalt üks võõrkeelne õppekava ja võõrkeelsel õppekaval õppimas vähemalt 10 välisüliõpilast. Hindamisel osalesid Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool…

23.01.2019 EKKA koostööprojekti raames väisab Eestit kõrgetasemeline Tadžikistani delegatsioon

      EKKA ja Tadžikistani vahelise koostööprojekti raames, mille eesmärgiks on toetada Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumit kõrghariduse välishindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega, toimub 21.-25.01.19 Tadžiki delegatsiooni esimene õppevisiit Eestisse. Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kõrgharidussüsteemi ja kõrghariduse valdkonna juhtimisega ning külastada mõningaid kõrgkoole (TÜ, TLÜ, TKTK, Tallinna…

14.01.2019 Konkurss kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertide leidmiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib HINDAMISEKSPERTE KUTSEÕPPE KVALITEEDI HINDAMISEKS 2019. aastal ehituse ja tsiviilrajatiste, majutamise ja toitlustamise, koduteeninduse, reisimise, turismi ja vaba aja veetmise, toiduainete töötlemise, juuksuritöö ja iluteeninduse, metsanduse, aianduse ning tervise ja heaolu erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud:  1. KUTSEHARIDUSE JA ÕPPETÖÖ SPETSIALISTID, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel,…

07.01.2019 EKKA 2019. aasta esimese poolaasta hindamised

2019. aastal algavad uue mudeli järgi toimuvad institutsionaalsed akrediteerimised, esimesena läbib akrediteerimise Sisekaitseakadeemia. Samuti ootab ees rida esmahindamisi ning õppekavagrupi kvaliteedihindamistel seatud kõrvaltingimuste täitmise hindamisi. Ka kutsehariduses on 2019. aasta uue kvaliteedihindamise süsteemi käivitamise aasta.   2019. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised: Institutsionaalne akrediteerimine (uue mudeli järgi, mis hõlmab ka valimit õppekavadest):…