Uudised

11.04.2017 Rahvusvaheline hindamiskomisjon: Eesti õpetajakoolitus areneb õiges suunas

Kolmapäeval, 12. aprillil kell 9-11 tutvustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade rahvusvahelise kvaliteedihindamise tulemusi, millest nähtub, et õppekavad on tugevad ning õppetöö korraldatud paindlikult, kuid rohkem tuleb tähelepanu pöörata väljalangevusele ja juhendamise kvaliteedile. Hindamise viis läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli 2016. aasta sügisel hinnanud…

22.03.2017 Rahvusvaheline ekspertkomisjon: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse. Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas…

20.02.2017 Tudeng, liitu kvaliteedivõrgustikuga!

Hea tudeng Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) ja SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsuvad Sind liituma üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustikuga. Esimest korda moodustatava võrgustiku eesmärgiks on suurendada tudengite panust kõrgkoolide õppe murede ja rõõmude analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu…

05.01.2017 EKKA otsib tööandjate esindajaid kutseõppe hindamiskomisjonidesse

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2017. aasta kevadel akrediteeritavates õppekavarühmades: ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD – vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest – valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid – praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes. Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel või…

30.11.2016 EBSi, EMTA ja TLÜ hindamiskülastusel osalevad EKKA twinningupartnerid Aserbaidžaanist

2016. aasta sügisel ja 2017. aasta kevadel läbi viidava ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise raames külastab ekspertidest koosnev hindamiskomisjon  5.-9. detsembrini 2016 Estonian Business Schooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ning Tallinna Ülikooli. Külastuse teeb tavapärasest pisut erinevaks asjaolu, et lisaks hindamiskomisjoni liikmetele on kõrghariduse välishindamise süsteemiga tutvumas ka EKKA projektipartnerid Aserbaidžaanist: Tofig Ahmadov Aserbaidžaani haridusministeeriumi kõrghariduse…

22.06.2016 Ekspertkomisjon: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut paistab silma oma ainulaadse profiili poolest

  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, millega anti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudile maksimaalne, 7aastane akrediteering. Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkoolis on toimib efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev ühiskonna arengusse panustamine. Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnangul paistab Usuteaduse Instituut Eestis silma…