Uudised

28.03.2018 EKKA pälvis agentuuri hindamisel positiivse tulemuse

2017. aasta teises pooles läbis EKKA Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA hindamise (loe lähemalt siit). Mahuka eneseanalüüsi  ning koha peal toimunud intervjuude põhjal koostas hindamiskomisjon aruande ning ENQA nõukogu võttis märtsis 2018 vastu otsuse pikendada EKKA liikmesust ENQAs kuni veebruarini 2023. EKKAt hinnati vastavalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste (EKKSS) teise ja kolmanda osa standarditele ning…

23.03.2018 Kõrghariduse kevadkonverents “Muutuste tuuled” 24. mail

  Hea ülikooli/rakenduskõrgkooli juht, õppekavajuht, õppejõud, üliõpilane, tugiüksuse esindaja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) korraldab 24. mail Tallinnas hotellis Euroopa kõrghariduse kevadkonverentsi „Muutuste tuuled“. Meie põhieesmärk on informeerida kõrgkoolide esindajaid ja teisi olulisi osapooli Eesti kõrghariduse tugevustest ja kitsaskohtadest seniste välishindamiste tulemuste põhjal ning arutleda üheskoos teemadel, mis on kesksel kohal uuel hindamisperioodil.…

23.03.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 13. märtsi istungi otsused

13. märtsil toimud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung. Hindamisnõukogu valis oma esimeheks Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidti ja aseesimeheks Tallinna Tehnikaülikooli professori Tauno Otto. Nõukogu istungil võeti vastu viis doktoriõppe õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust humanitaaria, keelte ja kultuuride ning usuteaduse valdkondades. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu…

16.03.2018 Kutseõppe kvaliteedihindamise uue mudeli tutvustavad seminarid

Kutseõppe kvaliteedihindamise uue mudeli tutvustavad seminarid Ootame koolide esindajaid kutseõppe kvaliteedihindamise kontseptsiooni tutvustavatele seminaridele 17. aprillil 2018 Tallinnas 02. mail 2018 Tartus 08. mail 2018 Paides 09. mail 2018 Sillamäel Seminari päevakava leiab siit, registreerumine seminaridele siin.

16.02.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungil kinnitati institutsionaalse akrediteerimise uus juhend ning võeti vastu üksteist õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust, mille hulgas esimesed viis otsust doktoriõppe kohta tehnika, tootmise ja tehnoloogia, meditsiini ning spordi valdkondades. Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel võeti vastu otsused kunstide, muusika ja teatrikunsti ning tervishoiu õppekavagruppides. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse…

02.02.2018 EKKA juhataja esineb ettekandega rahvusvahelisel kvaliteediinnovatsiooni auhinnatseremoonial

EKKA juhataja Heli Mattisen esineb 8. veebruaril ettekandega Baskimaal Bilbaos rahvusvahelisel kvaliteediinnovatsiooni auhinna tseremooniaüritusel. Ettekanne paigutub üldnimetuse „Innovatsioon ja õppimine“ alla, kandes pealkirja „Stabiilsus vs innovatsioon?“. Ettekande fookuses on üldharidus Eestis ja ülikoolide roll selle uuendamisel. Ürituse programmi leiab siit. Kvaliteediinnovatsiooni auhind (The Quality Innovation Award (QIA)) on Excellence Finland’I poolt 2007. aastal ellu kutsutud…