Konkursid

01.10.2010 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja konkursi KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTIDE leidmiseks

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“akrediteerimise pilootvoorus õppekavarühmade hindamiseks. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru. Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on: –      majutamise ja toitlustamise õppekavarühm –      ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm.…

18.09.2010 Sihtasutus Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja pakkumise KUTSEÕPPE ÕPPEKAVARÜHMADE AKREDITEERIMISE PILOOTVOORUS OSALEVATE ÕPPEASUTUSTE MEESKONDADE JA HINDAMISKOMISJONIDE LIIKMETE KOOLITAJATE LEIDMISEKS

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames. „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“ kohaselt töötatakse välja ja rakendatakse kutseõppe kvaliteedi riikliku tunnustamise süsteem, mis seisneb akrediteerimise põhimõtete, kriteeriumite ja korralduse väljatöötamises, piloteerimises ja rakendamises kõikides kutseõppe õppekavarühmades. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille…

01.11.2009 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHALE HUMANITAARIA JA KUNSTIDE VALDKONNAS

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Humanitaaria ja kunstide valdkonda kuuluvad humanitaaria, keelte ja kultuuride, kunstide, muusika ja teatrikunsti ning usuteaduse õppekavagrupid. Esitamiskirjale lisatakse: – põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks; – kandidaadi CV. Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 7. detsember 2009. a.…

01.08.2009 Järelkonkurss Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisekspertide leidmiseks

Vastavalt ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse 2008. aasta 1. septembril jõustunud muudatustele toimub aastatel 2009-2012 kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavagruppide üleminekuhindamine. Alates 1. jaanuarist 2012 viiakse kõrghariduse tasemel õpet läbi ainult üleminekuhindamise läbinud õppekavagruppidesse kuuluvatel õppekavadel.  Õppekavagruppide hindamise viib läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu koostöös hindamiskomisjonidega, mis moodustatakse iga õppekavagrupi eripärast lähtuvalt. Hindamiskomisjonid on 5-liikmelised. Komisjoni kuulub 4 avaliku konkursi…