Konkursid

01.12.2011 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget. Esitamiskirjale lisatakse: – põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks –  kandidaadi CV – kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks Kandidaadile esitatavad nõuded: – kõrgharidussüsteemi…

15.09.2011 Avatud on hange konsultantide leidmiseks

Kutsume osalema Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri poolt korraldatud lihtsustatud menetlusega hankes “Konsultantide leidmine kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises 2012-2013 osalevate õppeasutuste meeskondade praktiliste konsultatsioonide läbiviimiseks”. Konsultantide pakkumusi oodatakse kuni 31.10.2011 kuni kell 17.00. Pakkumus palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil ekka@archimedes.ee või kirjalikult paberkandjal (1 originaal ja 2 koopiat)  aadressil: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur Toompuiestee 30 10149 Tallinn Lepingu periood: november 2011 – detsember…

02.05.2011 EKKA HN liikme konkurss

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Hariduse valdkonda kuulub õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupp. Esitamiskirjale lisatakse: – põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks; – kandidaadi CV. Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 8. juuni 2011. Hindamisnõukogusse kuuluvad eksperdid kõrghariduse ja kõrghariduse kvaliteedikindlustuse valdkonnast. Hindamisnõukogu liige: –  on…

01.12.2010 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib kutseõppe akrediteerimise pilootvoorus HINDAMISKOMISJONIDE ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru. Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks…

10.11.2010 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur pikendab konkurssi KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTIDE leidmiseks ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas

Hindamine toimub ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ akrediteerimise pilootvooru raames. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru. Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on: –      majutamise ja toitlustamise õppekavarühm –      ehituse ja tsiviilrajatiste…

08.10.2010 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI INFOJUHI leidmiseks

Infojuht planeerib ja koordineerib kõrghariduse ja kutseõppe kvaliteedihindamisega seotud teabe kogumist, töötlemist, levitamist ja säilitamist. Ootused kandidaadile: –       kõrgharidus infotehnoloogia või infojuhtimise valdkonnas; –       info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste tundmine ja oskus kasutada neid sihtgrupi infovajaduste rahuldamiseks; –       kogemus veebi loomisel ja arusaam Interneti arengusuundadest; –       projektijuhtimise kogemus; –       süsteemne mõtlemine; –       algatusvõime ja loovus; –       hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas; –       suutlikkus kriitiliselt…