Konkursid

01.02.2013 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EKKA hindamisnõukogu liikme kohale humanitaaria ja kunstide valdkonnas

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Humanitaaria ja kunstide valdkonda kuuluvad humanitaaria, kunstide, keelte ja kultuuride, muusika ja teatrikunsti ning usuteaduse õppekavagrupid. Esitamiskirjale lisatakse: – põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks; – kandidaadi CV. Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 15. märts 2013. a.…

01.12.2012 Konkurss üleminekuhindamise kordushindamiste ekspertide leidmiseks

2013.a esimsel poolaastal toimuvad kordushindamised järgmistes kõrgkoolides ja õppekavagruppides: Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe Arhitektuur ja ehitus Tallinna Tehnikaülikool RKH Tallinna Tehnikakõrgkool RKH Humanitaaria Tallinna Ülikool DOK Füüsikalised loodusteadused Tallinna Ülikool BAK Tallinna Ülikool MAG Informaatika ja infotehnoloogia Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RKH Keeled ja kultuurid Tartu Ülikool RKH Kunstid Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RKH Tallinna Ülikool RKH Tartu Ülikool BAK Tartu…

01.11.2012 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib HINDAMISEKSPERTE kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimiseks

2013. aastal akrediteeritakse järgmised õppekavarühmad kutseõpet pakkuvates koolides: I poolaastal • ELEKTROONIKA JA AUTOMAATIKA • REISIMINE, TURISM JA VABAAJAVEETMINE • HULGI- JA JAEKAUBANDUS II poolaastal • TOIDUAINETETÖÖTLUS JA TOOTMINE • MEHAANIKA JA METALLITÖÖ • METSANDUS • MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID • AUDIOVISUAALNE JA MUU MEEDIA Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD – vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; – vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.…

01.05.2012 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID

kutseõppe hindamisekspertideks ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames akrediteerimiste läbiviimiseks 2012. aasta sügisel: elektrotehnika ja energeetika õppekavarühma erialadel: elektrik, elektriseadmed ja -süsteemid, nende hooldus ja remont külmatehnika hooldus ja remont soojusenergeetika seadmete käitamine, hooldus ja remont telefoniside ja signalisatsioon mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika õppekavarühma erialadel: mootorliikurid…

10.12.2011 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames HINDAMISKOMISJONIDE ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks. 2012.a akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on: arvutiteadused, juhtimine ja haldus ning põllundus ja loomakasvatus I poolaastal; elektrotehnika ja energeetika ning mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika II poolaastal. EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava…

01.12.2011 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTE

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames akrediteerimiste läbiviimiseks viies õppekavarühmas 2012. a ajakava alusel: I poolaastal akrediteeritavad õppekavarühmad arvutiteadused, juhtimine ja haldus, põllundus ja loomakasvatus, II poolaastal akrediteeritavad õppekavarühmad elektrotehnika ja energeetika, mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika.   Hindamisekspertideks on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava majandusvaldkonna kutse- ja erialaliitudest,…