Koolitusasutuse juriidiline nimi *

Kontaktandmed, intervjuu kokku leppimiseks:

Nimi *

E-posti aadress *

Telefon *

 Olen nõus osalema täienduskoolituse kvaliteedi edendamise uuringus Ei ole nõus uuringus osalema

Juhul, kui te ei ole nõus uuringus osalema, palun põhjendage miks: