2020. aastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate koolide teabepäev

10. oktoobril toimub Tallinnas 2020. aastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate koolide teabepäev.

Teemad: Kutseõppe kvaliteedi hindamise põhimõtted, korraldus ja ajakava, eneseanalüüsi juhend

Sihtgrupp: Kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide meeskonnad

Aeg ja koht: 10. oktoobril 2019 hotell Stackelbergi Tõllakuuris, Toompuiestee 23, Tallinn

Päevakava:

10.30–11.00 Saabumine, tervituskohv

11.00–12.30 Kutseõppe kvaliteedi hindamine; põhimõtted; korraldus ja ajakava

12.30–13.15 Lõuna

13.15–14.45 Sisehindamine ja eneseanalüüs; juhised eneseanalüüsi aruande koostamiseks

 

Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

„Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“

el_sotsiaalfond_horisontaalne